Usługa migracji (przeniesienia) danych przeznaczona jest dla placówek i gabinetów medycznych, które chcą zmienić swój obecny system na system Mediporta, a przy tym zachować wprowadzone dotychczas dane. Dzięki przeniesieniu danych podmiot medyczny zachowuje ciągłość działania i może bez przeszkód kontynuować pracę z pacjentem, mając w systemie Mediporta dostęp do dokumentacji medycznej zgromadzonej w poprzednim systemie. Przy wykorzystaniu migracji danych wdrożenie systemu Mediporta w gabinecie lub przychodni przebiega płynniej, a personel medyczny oprócz intuicyjnego systemu zyskuje również dostęp do dotychczas zebranych danych.

Migracja danych może być przeprowadzona, na podstawie danych z dowolnego systemu do prowadzenia dokumentacji medycznej, który był dotychczas wykorzystywany w placówce lub gabinecie.

Usługa obejmuje przeniesienie danych na podstawie otrzymanej bazy przygotowanej zgodnie ze specyfikacją Mediporty lub na podstawie kopii bazy danych wybranych dostawców oprogramowania dla gabinetów i przychodni.

Usługa nie obejmuje korekty danych przed migracją oraz szczegółowej weryfikacji danych pod względem ich jakości.

 

 

 

Najważniejsze cechy usługi
  • zachowanie ciągłości działania dzięki pracy na danych zgromadzonych w dotychczas wykorzystywanym systemie
  • przeniesienie danych pacjentów i deklaracji POZ
  • przeniesienie danych dotyczących wizyt i umówień
  • przeniesienie danych o skierowaniach otrzymanych, kolejkach oczekujących oraz wystawionych receptach
  • możliwość przeniesienia danych dotyczących płatników prywatnych i cenników usług