Moduł Pharmindex wspiera działania pracowników medycznych w zakresie wystawiania recept w systemie Mediporta, zwiększając bezpieczeństwo pacjenta i ordynowanych leków.

Zamów Mediportę Rx z modułem Pharmindex

ZAMÓW

 

Moduł wykorzystuje dane zawarte we wszechstronnej i profesjonalnej Bazie Bezpieczeństwa Stosowania – Alerty Pharmindex i dostarcza informacji na temat:

  • potencjalnych interakcji i działań niepożądanych pomiędzy lekami na danej recepcie,
  • alertów dotyczących bezpieczeństwa stosowania leków: przez kobiety w ciąży i kobiety karmiące piersią, wpływu leków na sprawność psychomotoryczną i prowadzenie pojazdów, wpływu leków na ośrodkowy układ nerwowy oraz interakcji leków z alkoholem.

Potencjalne interakcje i działania niepożądane (Pharmindex)

Potencjalne interakcje i działania niepożądane

 

Alerty bezpieczeństwa dotyczące stosowania leków (Pharmindex)

Alerty bezpieczeństwa dotyczące stosowania leków
Najważniejsze cechy modułu:
  • umożliwia wcześniejsze poinformowanie pacjenta o potencjalnym zagrożeniu związanym z konsekwencjami stosowania leku np. w przypadku spożycia alkoholu, wpływu leku na utratę sprawności psychomotorycznej, skutków działania leku na przebieg ciąży oraz stan zdrowia płodu i noworodka itd.,
  • ułatwia podejmowanie decyzji w zakresie prowadzenia prawidłowej terapii pacjenta,
  • zwiększa bezpieczeństwo w zakresie ordynowanych leków, np. dzięki informacji o unikaniu łączenia wybranych substancji.