Na czym polega promocja 800+?

Zamawiając i opłacając wcześniej niewykorzystywane usługi w Mediporcie, o łącznej wartości minimum 2000 zł (netto) otrzymacie Państwo od Mediporty jednorazowy rabat w wysokości 800 zł (netto). Dodatkowo korzystając z 80% dofinansowania w ramach Zarządzenia Prezesa NFZ, otrzymacie Państwo nawet 800 zł od NFZ na zakup lub zwrot kosztów zakupu oprogramowania do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

W praktyce, korzystając z promocji 800+ w Mediporcie i otrzymując refundację kosztów w wysokości 800 zł od NFZ (80% dofinansowania dla kwoty nie wyższej niż 1 000 zł), za jedyne 400 zł pozyskają Państwo oprogramowanie umożliwiające wystawianie elektronicznych recepty o wartości 2000 zł. Szczegóły promocji 800+ znajdą Państwo w regulaminie, który dostępny jest tutaj.

 

Poniżej przykłady dla aktualnego klienta Mediporty:

1. Mediporta w przychodni: klient opłaca tylko abonament, a zamówioną usługą jest np.: e-Recepta + e-ZLA + moduł RODO na 18 miesięcy z góry. Normalny koszt: 2 646 zł (netto), koszt po uwzględnieniu promocji: 1 846 zł (netto) (kolejną obniżką jest dofinansowanie z NFZ).

2. Mediporta w gabinecie: klient opłaca abonament + moduł e-ZLA, a zamówioną usługą jest np. e-Recepta i moduł RODO na 24 miesiące z góry. Normalny koszt: 2 352 zł (netto), koszt po uwzględnieniu promocji: 1 532 zł (netto) (kolejną obniżką jest dofinansowanie z NFZ).

 

Poniżej przykład dla nowego klienta Mediporty:

1. Mediporta w gabinecie: klient opłaca miesięczny abonament + moduł e-Recepty + e-ZLA na 12 miesięcy z góry. Normalny koszt: 2 244 zł (netto), koszt po uwzględnieniu promocji: 1 422 zł (netto) (kolejną obniżką jest dofinansowanie z NFZ).

2. Mediporta w przychodni: klient opłaca abonament + e-Receptę na 12 miesięcy z góry. Normalny koszt: 2 976 zł (netto), koszt po uwzględnieniu promocji: 2 176 zł (netto) (kolejną obniżką jest dofinansowanie z NFZ).

 

Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z promocji 800+?

Aby skorzystać z promocji 800+, świadczeniodawca musi spełnić 2 warunki:

1. Najpóźniej do 31 lipca 2019 r. wystawić i wysłać z systemu Mediporta receptę w formie elektronicznej (wysłanie musi nastąpić w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie do NFZ).

2. Złożyć wniosek o dofinansowanie do NFZ w miesiącu następującym po miesiącu, w którym wystawiona i wysłana została e-Recepta, nie później niż do 10 sierpnia 2019 r.

Promocja 800+ obowiązuje od 10 czerwca 2019 r. do 10 sierpnia 2019 r., jednak z uwagi na to, że o przyznaniu środków przez NFZ decyduje kolejność zgłaszania wniosków o dofinansowanie, zalecamy wystawienie i wysłanie e-Recepty do dnia 30 czerwca br. i złożenie wniosku o dofinansowanie do NFZ do końca lipca br.

 

Jak skorzystać z promocji 800+ w Mediporcie?

Aby skorzystać z promocji 800+ należy w pierwszej kolejności zapoznać się z jej regulaminem, a następnie złożyć deklarację dotyczącą zakupu usług dodatkowych w Mediporcie, wysyłając zgłoszenie na adres kontakt@mediporta.pl, ze wskazaniem:

1. okresu objętego składaną deklaracją (np. 12 miesięcy),
2. zestawu zamawianych usług (np. wystawianie e-Recept, wystawianie e-Zwolnień, dodatkowy dostęp do systemu dla użytkowników itd.),

W tytule zgłoszenia prosimy o wpisanie Promocja 800+, a w treści maila sposobu pozyskania informacji o promocji (np. mailing, news, strona internetowa itd.).