Na czym polega promocja Extra 499?

Zamawiając i opłacając wcześniej niewykorzystywane usługi w Mediporcie, o łącznej wartości minimum 1500 zł (netto) otrzymacie Państwo od Mediporty jednorazowy rabat w wysokości 499 zł (netto). Dodatkowo korzystając z 80% dofinansowania w ramach Zarządzenia Prezesa NFZ, otrzymacie Państwo nawet 800 zł od NFZ na zakup urządzeń informatycznych lub oprogramowania dla świadczeniodawców.

W praktyce, korzystając z promocji Extra 499 w Mediporcie i otrzymując refundację kosztów w wysokości 800 zł od NFZ (80% dofinansowania dla kwoty nie wyższej niż 1 000 zł), za jedyne 200 zł pozyskają Państwo oprogramowanie umożliwiające wystawianie elektronicznych recepty o wartości 1500 zł. Szczegóły promocji Extra 499 znajdą Państwo w regulaminie, który dostępny jest tutaj.

 

Poniżej przykłady dla aktualnego klienta Mediporty:

1. Mediporta w przychodni: klient opłaca tylko abonament, a zamówioną usługą jest np.: e-Recepta + e-ZLA + moduł RODO na 11 miesięcy z góry. Normalny koszt: 1 617 zł (netto), koszt po uwzględnieniu promocji: 1 118 zł (netto) (kolejną obniżką jest dofinansowanie z NFZ).

2. Mediporta w gabinecie: klient opłaca abonament + moduł e-ZLA, a zamówioną usługą jest np. e-Recepta i moduł RODO na 16 miesięcy z góry. Normalny koszt: 1 568 zł (netto), koszt po uwzględnieniu promocji: 1 069 zł (netto) (kolejną obniżką jest dofinansowanie z NFZ).

 

Poniżej przykład dla nowego klienta Mediporty:

1. Mediporta w gabinecie: klient opłaca miesięczny abonament + moduł e-Recepty + e-ZLA na 9 miesięcy z góry. Normalny koszt: 1 683 zł (netto), koszt po uwzględnieniu promocji: 1 184 zł (netto) (kolejną obniżką jest dofinansowanie z NFZ).

2. Mediporta w przychodni: klient opłaca abonament + e-Receptę na 7 miesięcy z góry. Normalny koszt: 1 736 zł (netto), koszt po uwzględnieniu promocji: 1 237 zł (netto) (kolejną obniżką jest dofinansowanie z NFZ).

 

Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z promocji Extra 499?

Aby skorzystać z promocji Extra 499, świadczeniodawca musi spełnić 2 warunki:

1. Najpóźniej do 30 listopada 2019 r. wystawić i wysłać z systemu Mediporta receptę w formie elektronicznej (wysłanie musi nastąpić w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie do NFZ).

2. Złożyć wniosek o dofinansowanie do NFZ w miesiącu następującym po miesiącu, w którym wystawiona i wysłana została e-Recepta, nie później niż do 10 grudnia 2019 r.

Promocja Extra 499 obowiązuje od 1 października 2019 r. do 10 grudnia 2019 r., jednak z uwagi na to, że o przyznaniu środków przez NFZ decyduje kolejność zgłaszania wniosków o dofinansowanie, zalecamy wystawienie i wysłanie e-Recepty do dnia 30 października br. i złożenie wniosku o dofinansowanie do NFZ do końca listopada br.

 

Jak skorzystać z promocji Extra 499 w Mediporcie?

Aby skorzystać z promocji Extra 499, należy w pierwszej kolejności zapoznać się z jej regulaminem, a następnie złożyć deklarację dotyczącą zakupu usług dodatkowych w Mediporcie, wysyłając zgłoszenie na adres kontakt@mediporta.pl, ze wskazaniem:

1. okresu objętego składaną deklaracją (np. 12 miesięcy),
2. zestawu zamawianych usług (np. wystawianie e-Recept, wystawianie e-Zwolnień, dodatkowy dostęp do systemu dla użytkowników itd.),

W tytule zgłoszenia prosimy o wpisanie Promocja Extra 499, a w treści maila sposobu pozyskania informacji o promocji (np. mailing, news, strona internetowa itd.).