Jesteś lekarzem kardiologiem i chciałabyś sprawdzić możliwości systemu Mediporta? Wypróbuj bezpłatną wersję demo i wybrane funkcje systemu:

 • dodawanie i przeglądanie formularzy dostosowanych do specyfiki pracy kardiologa, np. podstawowe badanie kardiologiczne. Formularze opracowane zostały we współpracy z lekarzami,
 • wystawianie e-Recept oraz e-Zwolnień, e-Skierowań,
 • gotowe opisy badań USG, EKG oraz ECHO, wykorzystanie własnych fraz i szablonów wizyt
 • prowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej EDM i Rejestru Zdarzeń Medycznych RZM wraz z ich wysyłką do platformy P1 zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wprowadzanie rozpoznań wg ICD-10 oraz procedur wg ICD-9,
 • obsługę kalendarza oraz tablicy, np. tworzenie umówień i potwierdzanie wizyt,
 • wyszukiwanie terminów umówień danego pacjenta lub dostępnych terminów,
 • rejestracja wizyt on-line dzięki integracji z portalem OSOZ i za pomocą aplikacji VisiMed,
 • tworzenie elektronicznej kartoteki pacjenta oraz dodawanie oświadczeń, zgód oraz ankiet dla pacjentów,
 • dodawanie załączników – system umożliwia dołączanie różnych plików np. wyników badań, zdjęć, skanów dokumentów,
 • zarządzanie uprawnieniami pacjentów (np. automatyczna weryfikacja ubezpieczenia eWUŚ),
 • automatyczne powiadomienia SMS i e-mail dla pacjentów (np. o nadchodzącej lub odwołanej wizycie, z kodem do e-recepty lub e-skierowania),
 • automatyczne i ręczne wprowadzanie zaleceń dla pacjenta,
 • przeglądanie listy wizyt i pacjentów.

Przykładowe sekcje i formularze dostępne dla lekarza kardiologa:

 • Przebieg wizyty – zawiera m.in. formularz Opis wizyty umożliwiający wprowadzanie własnych opisów dotyczących wywiadu, szczegółów badania lub skorzystanie z gotowych zwrotów i opisów w formie fraz. Dzięki zakładce Historia możliwy jest również podgląd opisów wprowadzonych w poprzednich wizytach pacjenta oraz ich szybkie ponowienie.
 • Dokumentacja kardiologiczna – zawiera formularze w formie elektronicznej umożliwiające szybkie wprowadzenie opisu badania echokardiograficznego dorosłych lub dzieci oraz informacji na temat pierwszorazowego wywiadu kardiologicznego. Dane pacjenta oraz przychodni są automatycznie pobierane do formularza i uwzględniane na wydruku.

Sekcja: Przebieg wizyty oraz Dokumentacja kardiologiczna

 • Doppler – zawiera m.in. gotowe opisy badania dopplerowskiego aorty brzusznej, żył oraz tętnic, a dzięki możliwości tworzenia fraz można samodzielnie zdefiniować własne opisy do wykorzystania przy kolejnych badaniach.
 • Echo serca – w sekcji dostępne są formularze dotyczące badania echokardiograficznego w formie gotowego opisu lub ankiety, którą można szybko uzupełnić, a następnie wydrukować.

Sekcje: Echo serca oraz Doppler

 • Recepty oraz Zwolnienia (e-ZLA) – są to sekcje zintegrowane z systemami e-zdrowie (P1) i Platformą Usług Elektronicznych (PUE – ZUS), umożliwiające wysyłkę e-Recept i e-Zwolnień w czasie rzeczywistym, bezpośrednio z widoku wizyty lekarskiej (obecnie trwają prace nad możliwością wysyłania e-Skierowań).

Sekcje: Recepty oraz Zwolnienia (e-ZLA)

 • Zalecenia dla pacjenta – zawiera formularze, za pomocą których kardiolog może wprowadzić dodatkowe wskazówki i zalecenia dla pacjentów, a następnie je wydrukować lub przesłać w wiadomości e-mail.
 • Dane rozliczeniowe NFZ – dzięki sekcjom Rozpoznania wg ICD-10Procedury wg ICD-9Produkty jednostkowe oraz Produkty jednostkowe na cele raportu zbiorczego możliwe jest wprowadzanie danych wymaganych do rozliczenia z NFZ.
 • Skierowania i Zaświadczenia – sekcje zawierają na bieżąco aktualizowany zbiór wzorów skierowań i zaświadczeń, np. skierowanie do poradni specjalistycznej, na badania laboratoryjne lub obrazowe, zaświadczenie o stanie zdrowia, ZUS N-9 oraz wiele innych.

Sekcje: Skierowania, Zaświadczenia oraz Zalecenia dla pacjenta

 • Szablony wizyt – umożliwiają szybkie uzupełnienie opisów oraz innych danych dotyczących wizyty (dzięki szablonom wizyt można np. szybciej uzupełnić dane wymagane poprawnego rozliczenia z NFZ).
 • Załączniki – sekcja umożliwia dodawanie plików zewnętrznych, np. skanów dokumentów, wyników badań ze szpitala, zdjęć RTG itd. (obsługiwane formaty plików to m.in. DCM, PNG, PDF).

 

Wypróbuj DEMO

Poznaj zalety pełnej wersji systemu
 • pakiet formularzy dostosowany do specyfiki pracy lekarza kardiologa
 • intuicyjna obsługa i ułatwienia dla użytkowników (szablony, frazy, podpowiedzi itd.)
 • skrócenie czasu uzupełniania dokumentacji medycznej
 • ograniczenie do minimum ryzyka błędów w dokumentacji medycznej
 • kopie zapasowe dokumentacji wykonywane automatycznie
 • szybkie wdrożenie, bez potrzeby instalacji na komputerach
 • stały i bezpośredni dostęp do dokumentacji medycznej z każdego miejsca i w każdym czasie
 • aktualizacje i dostosowanie systemu do aktualnych wymogów i przepisów
 • szybkie i proste rozliczenia wizyt w ramach umowy NFZ oraz świadczeń komercyjnych opłacanych przez pacjenta lub płatników zewnętrznych
 • możliwy import danych z dotychczas wykorzystywanego systemu