Jesteś pielęgniarką i chciałabyś sprawdzić możliwości systemu Mediporta? Wypróbuj bezpłatną wersję demo i wybrane funkcje systemu:

 • dodawanie i przeglądanie formularzy dostosowanych do specyfiki pracy pielęgniarki, np. opieka pielęgniarska, kwestionariusze świadczeniobiorcy, patronaże
 • tworzenie elektronicznej kartoteki pacjenta i dodawanie deklaracji do pielęgniarki,
 • szybkie kopiowanie i uzupełnianie danych wizyt np. na cały miesiąc
 • prowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej EDM i Rejestru Zdarzeń Medycznych RZM wraz z ich wysyłką do platformy P1 zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wyszukiwarka kodów rozpoznań wg ICD-10 oraz procedur wg ICD-9
 • możliwość rozliczeń profilaktycznych programów zdrowotnych, np. w kierunku zapobiegania gruźlicy
 • dodawanie zgód i oświadczeń pacjenta,
 • zarządzanie wizytami i umówieniami w kalendarzu,
 • dodawanie załączników – system umożliwia dołączanie różnych plików np. wyników badań, zdjęć, skanów dokumentów,
 • zarządzanie uprawnieniami pacjentów (np. automatyczna weryfikacja ubezpieczenia eWUŚ),
 • wystawianie e-Recept,
 • automatyczne generowanie księgi głównej, prowadzenie księgi zabiegowej
 • przeglądanie listy wizyt, pacjentów i deklaracji

Przykładowe sekcje i formularze dostępne dla pielęgniarki:

 • Przebieg wizyty – zawiera m.in. formularz Opis wizyty umożliwiający wprowadzanie własnych opisów dotyczących przebiegu wizyt lub skorzystanie z gotowych zwrotów i opisów w formie fraz. Dzięki zakładce Historia możliwy jest również podgląd opisów wprowadzonych w poprzednich wizytach pacjenta oraz ich szybkie ponowienie.
 • Opieka pielęgniarska – zawiera formularze, które pozwalają szybko zebrać wstępne informacje podczas pierwszej wizyty u pacjenta. Formularze zawierają m.in. informacje o stanie zdrowia, kartę opieki środowiskowej oraz wywiad środowiskowo-rodzinny.

Sekcje: Przebieg wizyty oraz Opieka pielęgniarska

 • Świadczenia pielęgniarskie – sekcja zawiera proste ankiety, które pozwalają w szybki sposób zebrać informacje o poszczególnych czynności pielęgniarskich wykonanych zarówno w gabinecie zabiegowym, jak i podczas wizyty domowej.
 • Pediatria – pozwala zebrać dane w związku z wykonywanym przez pielęgniarkę patronażem.

Sekcje: Świadczenia pielęgniarskie oraz Pediatria

 • Gabinet zabiegowy – uzupełnienie danych na formularzach automatycznie tworzy wpis w księdze zabiegowej. Formularze umożliwiają zapis danych związanych z zabiegami oraz zastrzykami wykonywanymi w gabinecie zabiegowym.
 • Testy przesiewowe – sekcja zawiera formularze umożliwiające wprowadzenie informacji dotyczących m.in. pomiaru wzrostu i ciężaru ciała, badania wzroku, słuchu oraz postawy ciała pacjenta.

Sekcje: Gabinet zabiegowy oraz Testy przesiewowe

 • Zalecenia dla pacjenta – zawiera formularze, za pomocą których pielęgniarka może wprowadzić dodatkowe wskazówki i zalecenia dla pacjentów, a następnie je wydrukować lub przesłać w wiadomości e-mail.
 • Załączniki – sekcja umożliwia dodawanie plików zewnętrznych, np. skanów dokumentów, wyników badań ze szpitala, zdjęć RTG itd. (obsługiwane formaty plików to m.in. DCM, PNG, PDF).
 • Dane rozliczeniowe NFZ – dzięki sekcjom Rozpoznania wg ICD-10Procedury wg ICD-9Produkty jednostkowe oraz Produkty jednostkowe na cele raportu zbiorczego możliwe jest wprowadzanie danych wymaganych do rozliczenia z NFZ.

Inne funkcje systemu, z których może skorzystać pielęgniarka:

 • Recepty – w zależności od kwalifikacji, jakie posiada pielęgniarka, sekcja umożliwia samodzielne ordynowanie leków i wystawianie recept lub kontynuację leków przepisanych zgodnie z zaleceniem lekarza.
 • Szablony wizyt – umożliwiają szybkie uzupełnienie opisów oraz innych danych dotyczących wizyty (dzięki szablonom wizyt można np. szybciej uzupełnić dane wymagane poprawnego rozliczenia z NFZ).

 

Wypróbuj DEMO

Poznaj zalety pełnej wersji systemu
 • system łatwy i prosty w obsłudze
 • pakiet formularzy dostosowany do specyfiki pracy pielęgniarki
 • ograniczenie do minimum ryzyka błędów w dokumentacji medycznej
 • intuicyjna obsługa i ułatwienia dla użytkowników (szablony, frazy, podpowiedzi itd.)
 • kopie zapasowe dokumentacji wykonywane automatycznie
 • szybkie wdrożenie, bez potrzeby instalacji na komputerach
 • stały i bezpośredni dostęp do dokumentacji medycznej z każdego miejsca i w każdym czasie
 • aktualizacje i dostosowanie systemu do aktualnych wymogów i przepisów
 • szybkie i proste rozliczenia wizyt w ramach umowy NFZ
 • możliwy import danych z dotychczas wykorzystywanego systemu