Jesteś lekarzem psychiatrą i chciałabyś sprawdzić możliwości systemu Mediporta? Wypróbuj bezpłatną wersję demo i wybrane funkcje systemu:

 • dodawanie i przeglądanie formularzy dostosowanych do specyfiki pracy lekarza psychiatry, np. dokumentacja wizyty pierwszorazowej i kontrolnej,
 • wystawianie e-Recept oraz e-Zwolnień, e-Skierowań,
 • obsługę kalendarza oraz tablicy, np. tworzenie umówień i potwierdzanie wizyt,
 • prowadzenie zbiorczych opisów wizyt w sesjach (wizyty grupowe),
 • wprowadzanie rozpoznań wg ICD-10 oraz procedur wg ICD-9,
 • prowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej EDM i Rejestru Zdarzeń Medycznych RZM wraz z ich wysyłką do platformy P1 zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • tworzenie elektronicznej kartoteki pacjenta oraz dodawanie oświadczeń, zgód oraz ankiet dla pacjentów,
 • automatyczne powiadomienia SMS i e-mail dla pacjentów (np. o nadchodzącej lub odwołanej wizycie, z kodem do e-recepty),
 • rejestracja wizyt on-line dzięki integracji z portalem OSOZ i za pomocą aplikacji VisiMed,
 • przeprowadzanie telewizyt
 • dodawanie załączników – system umożliwia dołączanie różnych plików np. wyników badań, skanów dokumentów, plików audio
 • zarządzanie uprawnieniami pacjentów (np. automatyczna weryfikacja ubezpieczenia eWUŚ),
 • automatyczne i ręczne wprowadzanie zaleceń dla pacjenta,
 • automatyczny i szybki wydruk historii choroby pacjenta, np. dla potrzeb ZUS,
 • przeglądanie listy wizyt i pacjentów.

Przykładowe sekcje i formularze dostępne dla lekarza psychiatry:

 • Dokumentacja psychiatryczna – umożliwia wprowadzanie własnych opisów dotyczących wywiadu, szczegółów badania lub skorzystanie z gotowych zwrotów i opisów w formie fraz, zarówno w przypadku wizyty pierwszorazowej, jak i kontynuacji leczenia pacjenta. Dzięki zakładce Historia możliwy jest również podgląd opisów wprowadzonych w poprzednich wizytach pacjenta oraz ich szybkie ponowienie.
 • Porada kontrolna – umożliwia wprowadzenie opisu badania, a dzięki możliwości tworzenia fraz można samodzielnie zdefiniować własne opisy do wykorzystania przy kolejnych badaniach.
 • Porada diagnostyczna – zawiera gotowe pytania ankietowe umożliwiające przeprowadzenie pełnego pierwszorazowego wywiadu z pacjentem.

Sekcje: Porada kontrolna, Porada diagnostyczna oraz Dokumentacja psychiatryczna

 • Historia choroby szpital psychiatryczny – zawiera zestaw formularzy, który pozwala wprowadzić pełen opis dotyczący przyjęcia pacjenta do szpitala psychiatrycznego, np. historia leczenia w zakładach leczenia odwykowego lub psychiatrycznego.
 • Historia choroby poradnia zdrowia psychicznego – pozwala w szybki sposób zebrać informacje o aktualnym stanie zdrowia pacjenta i dotychczas realizowanym leczeniu.

Sekcje: Historia choroby szpital psychiatryczny oraz Historia choroby poradnia zdrowia psychicznego

 • Recepty oraz Zwolnienia (e-ZLA) – są to sekcje zintegrowane z systemami e-zdrowie (P1) i Platformą Usług Elektronicznych (PUE – ZUS), umożliwiające wysyłkę e-Recept i e-Zwolnień w czasie rzeczywistym, bezpośrednio z widoku wizyty lekarskiej (obecnie trwają prace nad możliwością wysyłania e-Skierowań).

Sekcje: Recepty oraz Zwolnienia (e-ZLA)

 • Zalecenia dla pacjenta – zawiera formularze, za pomocą których psychiatra może wprowadzić dodatkowe wskazówki i zalecenia dla pacjentów, a następnie je wydrukować lub przesłać w wiadomości e-mail.
 • Dane rozliczeniowe NFZ – dzięki sekcjom Rozpoznania wg ICD-10Procedury wg ICD-9Produkty jednostkowe oraz Produkty jednostkowe na cele raportu zbiorczego możliwe jest wprowadzanie danych wymaganych do rozliczenia z NFZ.
 • Skierowania Zaświadczenia – sekcje zawierają na bieżąco aktualizowany zbiór wzorów skierowań i zaświadczeń, np. skierowanie do poradni specjalistycznej, na badania laboratoryjne lub obrazowe, zaświadczenie o stanie zdrowia, ZUS N-9, zlecenie na wyroby medyczne oraz wiele innych.

Sekcje: Skierowania, Zaświadczenia oraz Zalecenia dla pacjenta

 • Szablony wizyt – umożliwiają szybkie uzupełnienie opisów oraz innych danych dotyczących wizyty (dzięki szablonom wizyt można np. szybciej uzupełnić dane wymagane poprawnego rozliczenia z NFZ).
 • Załączniki – sekcja umożliwia dodawanie plików zewnętrznych, np. skanów dokumentów, wyników badań ze szpitala, zdjęć RTG itd. (obsługiwane formaty plików to m.in. DCM, PNG, PDF).

 

Wypróbuj DEMO

Poznaj zalety pełnej wersji systemu
 • pakiet formularzy dostosowany do specyfiki pracy lekarza psychiatry
 • intuicyjna obsługa i ułatwienia dla użytkowników (szablony, frazy, podpowiedzi itd.)
 • kopie zapasowe dokumentacji wykonywane automatycznie
 • szybkie wdrożenie, bez potrzeby instalacji na komputerach
 • stały i bezpośredni dostęp do dokumentacji medycznej z każdego miejsca i w każdym czasie
 • aktualizacje i dostosowanie systemu do aktualnych wymogów i przepisów
 • szybkie i proste rozliczenia wizyt w ramach umowy NFZ oraz świadczeń komercyjnych
 • możliwy import danych z dotychczas wykorzystywanego systemu