Przetwarzanie danych osobowych w placówkach medycznych jest tematem niezwykle wrażliwym, ale jednocześnie bardzo istotnym. Warto na bieżąco zapoznawać się z przepisami w tym zakresie oraz z nowelizacjami, jakie mają miejsce. Szczególnie, że niebawem w życie wejdzie ujednolicona reforma o ochronie danych osobowych, która obejmować będzie wszystkie kraje Unii Europejskiej.

  1. Dane osobowe, czyli jakie?
  2. Które dane są dla przychodni danymi osobowymi?
  3. Obowiązki, jakie prawo nakłada na przychodnie w kwestii ochrony danych osobowych
  4. Sankcje dla przychodni za nieprzestrzeganie prawa