Wypróbuj wersję demo

Nasz zespół dokłada wszelkich starań, aby proces elektronizacji dokumentacji medycznej pacjenta był prosty i szybki. System Mediporta powstał w wyniku konsultacji ze specjalistami z różnych dziedzin medycyny, aby wprowadzanie danych było intuicyjne, pozwalało zaoszczędzić czas i usprawnić pracę personelu medycznego.

Wybierz swoją specjalizację i wypróbuj wersję demo!

Mediporta dla Gabinetu Mediporta dla Przychodni Mediporta RX

Dermatolog i Alergolog

Sprawdź, jak szybko wprowadzisz wyniki testów skórnych i zbierzesz informacje o dolegliwościach pacjenta
Zobacz więcej

Fizjoterapeuta

Sprawdź, jak sprawnie zbierzesz informacje o dolegliwościach pacjenta i graficznie oznaczysz miejsca bólu
Zobacz więcej

Ginekolog

Sprawdź, jak szybko możesz opisać badanie USG lub badanie cytologiczne korzystając z gotowych formularzy
Zobacz więcej

Kardiolog

Sprawdź, jak łatwo opiszesz badanie kardiologiczne korzystając z gotowych ankiet i formularzy
Zobacz więcej

Neurolog

Sprawdź, jak szybko wprowadzisz informacje na temat badania czucia i chodu oraz ocenisz odruchy i mowę w ankiecie
Zobacz więcej

Okulista

Sprawdź, jak sprawnie możesz opisać badanie odcinka przedniego lub tylnego oka i wystawić receptę okularową
Zobacz więcej

Pielęgniarka

Sprawdź, jak sprawnie wprowadzisz informacje dotyczące wywiadu o pacjencie i czynnościach wykonanych podczas wizyty domowej
Zobacz więcej

Położna

Sprawdź jak szybko możesz przygotować wyniki patronażu, korzystając z naszych gotowych ankiet
Zobacz więcej

Psychiatra

Skorzystaj z gotowych ankiet dotyczących wywiadu oraz innych ułatwień, dzięki którym więcej czasu poświęcisz pacjentowi
Zobacz więcej

Psycholog

Sprawdź, jak szybko zbierzesz i wprowadzisz informacje o nastroju i zachowaniu pacjenta oraz opiszesz przebieg wizyty
Zobacz więcej

Stomatolog

Sprawdź, jak szybko uzupełnisz dokumentację stomatologiczną i oznaczysz zmiany na diagramie zębowym
Zobacz więcej

Inne specjalizacje

Sprawdź możliwości systemu Mediporta i wypróbuj formularze dla innych praktyk lekarskich
Zobacz więcej

Przetestuj darmową
wersję demonstracyjną!

Wypełnij formularz, by otrzymać email z dostępem do wersji demonstracyjnej.

* pola wymagane

W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy o zapoznanie się z informacjami dostępnymi w ramach Polityki prywatności.

Przekonaj się, jak Mediporta
ułatwi pracę Twojej przychodni!

Jesteśmy po to aby Ci pomóc!

Zostaw nam swoje dane,
a odezwiemy się do Ciebie.

* pola wymagane

W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy o zapoznanie się z informacjami dostępnymi w ramach Polityki prywatności.

×
Wszystko
co musisz wiedzieć o Elektronicznej Dokumentacji Medycznej!
Pobierz e-book   
Zapisz się na konferencję:
[cf7lead cf7_id="498" fields="Last Name=your-name|Company=your-company|Email=your-contact"]
Zapisz się na webinar:
[cf7lead cf7_id="4446" fields="Last Name=your-name|Company=your-company|Email=your-contact"]
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Mediporta Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Władysława Reymonta 35, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000352498, NIP: 9721211832, REGON: 301397059, kapitał zakładowy 1.100.000,00 zł. W celu skontaktowania się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 61 646 08 81 lub za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@mediporta.pl. Przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne byśmy mogli przesłać oferty handlowe i inne informacje o naszych usługach i produktach. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do: Pani/Pana dane będziemy przetwarzać na podstawie ww. zgody. Niezależnie od powyżej wskazanej podstawy, możemy również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasze uzasadnione interesy lub uzasadnione interesy strony trzeciej (w szczególności podmioty wchodzące w skład naszej spółki lub podmioty z nami współpracujące), w szczególności będą to: działania związane z marketingiem bezpośrednim produktów i usług administratora jak i podmiotów z nim współpracujących. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas niezbędny dla realizacji ww. celów oraz w przypadku, gdy przetwarzanie danych będzie oparte również o nasze uzasadnione interesy lub interesy strony trzeciej, o ile wcześniej nie zgłosi Pani/Pan skutecznego sprzeciwu. Nie zamierzamy przetwarzać Pani/Pana danych w oparciu o zautomatyzowanie podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, z wyłączeniem podmiotów wchodzących w skład naszej spółki lub podmiotów współpracujących oraz instytucji upoważnionych z mocy prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki – przy czym podmiot, któremu dane będą udostępniane, przystąpił do programu „Privacy Shield”, co gwarantuje odpowiedni stopień ochrony danych w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej nr C(2016) 4176 z 12 lipca 2016r. Informacje dodatkowe Administrator oświadcza, iż wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie powierzonych danych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji w tym przetwarzanych danych osobowych, w szczególności poprzez wdrożenie oraz utrzymywanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z wymogami normy ISO/IEC 27001:2013. Administrator posiada również aktualny certyfikat potwierdzający zgodność Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z wymogami normy ISO/IEC 27001:2013.