Jesteś położną i chciałabyś sprawdzić możliwości systemu Mediporta? Wypróbuj bezpłatną wersję demo i wybrane funkcje systemu:

 • dodawanie i przeglądanie formularzy dostosowanych do specyfiki pracy położnej, np. patronaże, wizyta u noworodka i u położnicy i inne,
 • zarządzanie wizytami i umówieniami w kalendarzu,
 • tworzenie elektronicznej kartoteki pacjenta i dodawanie deklaracji do położnej,
 • prowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej EDM i Rejestru Zdarzeń Medycznych RZM wraz z ich wysyłką do platformy P1 zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wyszukiwarka kodów rozpoznań wg ICD-10 oraz procedur wg ICD-9
 • możliwość tworzenia grupowych umówień na zajęcia w ramach szkoły rodzenia, zbiorcze uzupełnianie dokumentacji
 • dodawanie zgód i oświadczeń pacjenta,
 • dodawanie załączników – system umożliwia dołączanie różnych plików np. wyników badań, zdjęć, skanów dokumentów,
 • zarządzanie uprawnieniami pacjentów (np. automatyczna weryfikacja ubezpieczenia eWUŚ),
 • wystawianie e-Recept,
 • przeglądanie listy wizyt, pacjentów, deklaracji

Przykładowe sekcje i formularze dostępne dla położnych:

 • Przebieg wizyty – zawiera m.in. formularz Opis wizyty umożliwiający wprowadzanie własnych opisów dotyczących przebiegu wizyt lub skorzystanie z gotowych zwrotów i opisów w formie fraz. Dzięki zakładce Historia możliwy jest również podgląd opisów wprowadzonych w poprzednich wizytach pacjenta oraz ich szybkie ponowienie.
 • Wizyta patronażowa u położnicy – zawiera formularze, które za pomocą prostych pytań ankietowych pozwalają szybko zebrać informacje o stanie zdrowia położnicy oraz przeprowadzić wywiad środowiskowo-rodzinny.
 • Wizyta patronażowa u noworodka – zawiera formularze pozwalające prześledzić proces pielęgnowania dziecka oraz dokonać oceny jego prawidłowego rozwoju.

Sekcje: Przebieg wizyty oraz Wizyta patronażowa u noworodka i położnicy

 • Karty opieki położniczej – zawiera ankiety pozwalające zebrać m.in. informacje medyczne związane z opieką nad kobietą ciężarną, położnicą lub noworodkiem.
 • Zalecenia dla pacjenta – zawiera formularze, za pomocą których położna może wprowadzić dodatkowe wskazówki i zalecenia dla pacjentów, a następnie je wydrukować lub przesłać w wiadomości e-mail.

Sekcje: Zalecenia dla pacjenta oraz Karta opieki położniczej

 • Załączniki – sekcja umożliwia dodawanie plików zewnętrznych, np. skanów dokumentów, wyników badań ze szpitala, zdjęć RTG itd. (obsługiwane formaty plików to m.in. DCM, PNG, PDF).
 • Wykorzystane limity świadczeń położniczo-ginekologicznych – sekcja ma za zadanie informować, ile świadczeń w danym okresie czasu zostało wykorzystanych przez pacjenta oraz, czy określone limity zostały osiągnięte lub przekroczone.
 • Dane rozliczeniowe NFZ – dzięki sekcjom Rozpoznania wg ICD-10Procedury wg ICD-9Produkty jednostkowe oraz Produkty jednostkowe na cele raportu zbiorczego możliwe jest wprowadzanie danych wymaganych do rozliczenia z NFZ.

Sekcje: Wykorzystane limity świadczeń położniczo-ginekologicznych oraz Załączniki

Inne funkcje systemu, z których może korzystać położna:

 • Recepty – w zależności od kwalifikacji, jakie posiada położna, sekcja umożliwia samodzielne ordynowanie leków i wystawianie recept lub kontynuację leków przepisanych zgodnie z zaleceniem lekarza.
 • Sesje – mechanizm sesji umożliwia prowadzenie dokumentacji i umówień pacjentów na zbiorcze spotkania w ramach szkoły rodzenia (mechanizm pozwala np. uzupełnić informację o temacie sesji jednym wpisem do kartotek wszystkich pacjentów biorących udział w wizycie grupowej).
 • Szablony wizyt – umożliwiają szybkie uzupełnienie opisów oraz innych danych dotyczących wizyty (dzięki szablonom wizyt można np. szybciej uzupełnić dane wymagane poprawnego rozliczenia z NFZ).

Sekcje: Recepty, Dokumentacja sesji oraz szablony wizyt

 

Wypróbuj DEMO

Poznaj zalety pełnej wersji systemu
 • system łatwy i prosty w obsłudze
 • pakiet formularzy dostosowany do specyfiki pracy położnej
 • intuicyjna obsługa i ułatwienia dla użytkowników (szablony, frazy, podpowiedzi itd.)
 • kopie zapasowe dokumentacji wykonywane automatycznie
 • szybkie wdrożenie, bez potrzeby instalacji na komputerach
 • stały i bezpośredni dostęp do dokumentacji medycznej z każdego miejsca i w każdym czasie
 • aktualizacje i dostosowanie systemu do aktualnych wymogów i przepisów
 • szybkie i proste rozliczenia wizyt w ramach umowy NFZ
 • możliwy import danych z dotychczas wykorzystywanego systemu