Na integrację składają się dwa moduły:

1. Moduł odpowiedzialny za wystawianie e-skierowań

Moduł daje możliwość wystawiania i anulowania elektronicznych skierowań (e-skierowań)  w  formacie  HL7  CDA,  podpisanych  podpisem kwalifikowanym lub certyfikatem wydanym przez ZUS.
Realizacja skierowania możliwa jest na podstawie  kodu  dostępu  widocznego  wewnątrz  systemu Mediporta, na Internetowym Koncie Pacjenta lub wysłanego w powiadomieniu SMS.

2. Moduł odpowiedzialny za realizacja e-skierowań

Moduł umożliwia przyjmowanie, odrzucanie i realizację elektronicznych skierowań  (e-skierowań)  w  formacie  HL7  CDA,  podpisanych podpisem kwalifikowanym lub certyfikatem wydanym przez ZUS.

System Mediporta zapewnia zapis i odczyt dokumentów e-skierowań zgodnie z obowiązującą wersją polskiej implementacji standardu HL7 CDA oraz realizowanie komunikacji z usługami sieciowymi platformy P1 w sposób zgodny z udostępnioną i obowiązującą dokumentacją integracyjną.

Zapraszamy do pilotażu integracji w systemie Mediporta w okresie od 01.10.2020 do 31.10.2020. W ramach pilotażu funkcjonalność udostępniana jest bezpłatnie.

Najważniejsze cechy modułu
  • wystawianie i wysyłka e-Skierowań do systemu P1 z wykorzystaniem certyfikatu PUE ZUS i podpisu kwalifikowanego
  • prosty proces elektronizacji skierowania lub jej wydruku w formie tradycyjnej
  • drukowanie wydruków informacyjnych e-Skierowania dla pacjenta
  • obsługa procesu wysyłania dokumentu anulowania e-Skierowania
  • mechanizm kolejkowania wysyłki e-Skierowania w przypadku niedostępności systemu P1
  • szybkie i proste ponawianie skierowań