Integrację systemu Mediporta z systemem e-zdrowie (P1) w zakresie obsługi elektronicznych skierowań (e-Skierowań) umożliwiają dwa osobne moduły: realizacja e-Skierowań oraz wystawianie e-Skierowań. Oba moduły są zgodne z obowiązującą wersją polskiej implementacji standardu HL7 CDA oraz umożliwiają realizowanie komunikacji z usługami sieciowymi systemu e-zdrowie (P1) w sposób zgodny z udostępnioną i obowiązującą dokumentacją integracyjną.

 

Moduł odpowiedzialny za wystawianie e-Skierowań

Moduł umożliwia wystawianie i anulowanie e-Skierowań w formacie HL7 CDA, podpisanych podpisem kwalifikowanym lub certyfikatem wydanym przez ZUS. Realizacja wystawionego e-Skierowania przez pacjenta jest możliwa na podstawie kodu dostępu, który można odczytać w systemie Mediporta oraz który jest dostępny na Internetowym Koncie Pacjenta oraz (w zależności od ustawień IKP) wysyłany do pacjenta w powiadomieniach SMS i/lub e-mail.

Wystawianie e-Skierowania

Wystawianie e-Skierowania w systemie Mediporta

 

Moduł odpowiedzialny za realizację e-Skierowań

Moduł umożliwia wyszukiwanie e-Skierowań w systemie P1 (na podstawie kodu dostępowego lub klucza e-Skierowania), odrzucanie lub przyjmowanie e-Skierowań do realizacji oraz rezygnację i kończenie realizacji e-Skierowań w formacie HL7 CDA.

Realizacja e-Skierowania

Realizacja e-Skierowania w systemie Mediporta
Najważniejsze cechy modułów:
  • wyszukiwanie e-Skierowań w systemie P1 na podstawie kodu dostępu lub klucza
  • obsługa procesu zgłaszania braków w dokumentacji e-Skierowania
  • automatyczne tworzenie kartoteki pacjenta, po przyjęciu e-Skierowania do realizacji
  • wystawianie i wysyłanie e-Skierowań do systemu P1 z wykorzystaniem certyfikatu ZUS i podpisu kwalifikowanego
  • prosty proces elektronizacji i podpisywania dokumentu e-Skierowania
  • generowanie wydruków informacyjnych e-Skierowania dla pacjenta
  • obsługa procesu wysyłania dokumentu anulowania e-Skierowania
  • mechanizm kolejkowania wysyłki e-Skierowania w przypadku niedostępności systemu P1
  • szybkie i proste ponawianie skierowań