Dokumentacja prawna COVID-19 jest przeznaczona dla jednostek medycznych, które w okresie pandemii udzielają świadczeń zdrowotnych w ramach pracy zdalnej.

Praca zdalna niesie ze sobą nie tylko szanse na kontynuowanie udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie pandemii COVID-19, ale również liczne ryzyka dla placówki związane z brakiem kontroli nad przepływem danych osobowych pacjentów. Pomimo zmniejszenia niektórych rygorów, nadal obowiązują przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO) czy zachowania tajemnicy zawodowej. Dlatego z punktu widzenia bezpieczeństwa placówki medycznej kluczowe jest przyjęcie stosownych procedur i udokumentowanie przepływu danych osobowych między placówką a lekarzami i personelem często pracującym z domów, na prywatnym sprzęcie.

Wyzwania, jakie stawia organizacja pracy zdalnej, mają charakter interdyscyplinarny i wymagają kompleksowego podejścia do procedur, których wdrożenie ma na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa pracy zdalnej i samej jednostki medycznej. Z tego względu Dokumentacja prawna COVID-19 obejmuje zarówno aspekty prawne, w tym ochrony danych osobowych, jak i odnosi się do zabezpieczeń systemów oraz sprzętu IT. W ramach dokumentacji znajduje się również zbiór dobrych praktyk, do jakiego powinien stosować się każdy pracownik lub współpracownik placówki medycznej.

Całość dokumentacji została uporządkowana w formie zestawu dokumentów. Dodatkowo każdy z nich zawiera oznaczenie w stopce / nagłówku, aby z łatwością odnaleźć potrzebny w danej chwili dokument.

Wykaz procedur i projektów formularzy składających się na dokumentację prawną COVID-19:

 • Procedura wprowadzająca dokumentację COVID-19:
  • Definicje
  • Polecenie pracy zdalnej
  • Odwołanie z pracy zdalnej
 • Procedura dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych w ramach pracy zdalnej:
  • Upoważnienie i polecenie przetwarzania danych osobowych
  • Unieważnienie upoważnienia i polecenia przetwarzania danych osobowych
  • Ewidencja upoważnień
  • Oświadczenie o zachowaniu poufności – osoba wykonująca zawód medyczny
  • Oświadczenie o zachowaniu poufności – osoba wykonująca czynności pomocnicze
  • Oświadczenie o zachowaniu poufności – osoba upoważniona inna niż wykonująca czynności pomocnicze
  • Ewidencja oświadczeń o zachowaniu poufności – osoba wykonująca zawód medyczny
  • Ewidencja oświadczeń o zachowaniu poufności – osoba wykonująca czynności pomocnicze
  • Ewidencja oświadczeń o zachowaniu poufności – osoba upoważniona inna niż wykonująca czynności pomocnicze
  • Klauzula obowiązku informacyjnego – pracownik wykonujący pracę zdalną
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  • Dobre praktyki pracy zdalnej
 • Procedura korzystania ze sprzętu IT i systemów:
  • Rejestr sprzętu IT
  • Rejestr systemów
  • Zgoda na korzystanie z systemów
  • Rejestr zgód na korzystanie z systemów
  • Rejestr wydane sprzętu IT
  • Zgoda na wynoszenie sprzętu IT
  • Rejestr zgód na wynoszenie sprzętu IT
  • Zgoda na korzystanie z prywatnego sprzętu IT
  • Rejestr zgód na korzystanie z prywatnego sprzętu IT
  • Zgoda na korzystanie z systemów
  • Rejestr zgód na korzystanie z systemów
  • Zgoda na korzystanie z prywatnych systemów
  • Rejestr zgód na korzystanie z prywatnych systemów

Autorem dokumentacji COVID-19 jest:

Kancelaria Radców Prawnych
Bartosz Pawelczyk Krzysztof Kozik s.c.
www.pawelczyk-kozik.pl
ul. Różana 13/3, 61-577 Poznań

Najważniejsze cechy usługi
 • wsparcie w organizacji pracy zdalnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
 • zwiększenie bezpieczeństwa prawnego związanego z wykorzystywaniem pracy zdalnej
 • możliwość szybkiego wdrożenia dokumentacji, bez potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania
 • zestaw usystematyzowanych dokumentów odnoszących się ściśle do pracy zdalnej w okresie obecnej epidemii
 • dokumentacja stanowi dopełnienie wymaganych dokumentów RODO
 • łatwość wdrożenia dokumentacji, z niewielkim udziałem własnym ze strony jednostki medycznej