Jesteś lekarzem stomatologiem i chciałabyś sprawdzić możliwości systemu Mediporta? Wypróbuj bezpłatną wersję demo i wybrane funkcje systemu:

 • dodawanie i przeglądanie formularzy dostosowanych do specyfiki pracy stomatologa, np. leczenie zachowawcze, ekstrakcja zęba, leczenie kanałowe i inne,
 • oznaczanie zmian oraz zastosowanego leczenia na diagramie zębowym,
 • wystawianie e-Recept oraz e-Zwolnień, e-Skierowań,
 • wprowadzanie rozpoznań wg ICD-10 oraz procedur wg ICD-9 (automatyczne powiązanie procedur z produktami zawartymi w umowie NFZ),
 • prowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej EDM i Rejestru Zdarzeń Medycznych RZM wraz z ich wysyłką do platformy P1 zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • automatyczne powiadomienia SMS i e-mail dla pacjentów (np. o nadchodzącej lub odwołanej wizycie),
 • tworzenie elektronicznej kartoteki pacjenta oraz dodawanie oświadczeń, zgód oraz ankiet dla pacjentów,
 • automatyczne i ręczne wprowadzanie zaleceń dla pacjenta,
 • dodawanie załączników – system umożliwia dołączanie różnych plików np. wyników badań, zdjęć, skanów dokumentów,
 • obsługę kalendarza oraz tablicy, np. tworzenie umówień i potwierdzanie wizyt,
 • wyszukiwanie terminów umówień danego pacjenta lub dostępnych pierwszych możliwych terminów,
 • zarządzanie uprawnieniami pacjentów (np. automatyczna weryfikacja ubezpieczenia eWUŚ),
 • przeglądanie listy wizyt i pacjentów.

Przykładowe sekcje i formularze dostępne dla lekarza stomatologa:

 • Dokumentacja stomatologiczna – zawiera formularze ułatwiające wprowadzanie opisów wykonywanych procedur stomatologicznych, np. leczenie zachowawcze, konsultacja ortodontyczna lub chirurgiczna oraz formularze związane z protetyką, np. konsultacja protetyczna, protezy ruchome lub stałe itd.  Formularze umożliwiają wprowadzanie własnych opisów dotyczących wywiadu, szczegółów badania lub skorzystanie z gotowych zwrotów i opisów w formie fraz. Dzięki zakładce Historia możliwy jest również podgląd opisów wprowadzonych w poprzednich wizytach pacjenta oraz ich szybkie ponowienie.

Sekcja: Dokumentacja stomatologiczna

 • Diagram zębowy – sekcja umożliwia szybką zmianę rodzaju diagramu (uzębienie stałe, mleczne lub mieszane) oraz oznaczanie zmian chorobowych i zastosowanego leczenia u pacjenta. Każdy ząb na diagramie jest podzielony na części, na których można nanosić oznaczenia w obrębie korony i korzenia zęba.

Sekcja: Diagram zębowy

 • Recepty oraz Zwolnienia (e-ZLA) – są to sekcje zintegrowane z systemami e-zdrowie (P1) i Platformą Usług Elektronicznych (PUE – ZUS), umożliwiające wysyłkę e-Recept i e-Zwolnień w czasie rzeczywistym, bezpośrednio z widoku wizyty lekarskiej (obecnie trwają prace nad możliwością wysyłania e-Skierowań).

Sekcje: Recepty oraz Zwolnienia (e-ZLA)

 • Zalecenia dla pacjenta – zawiera formularze, za pomocą których stomatolog może wprowadzić dodatkowe wskazówki i zalecenia dla pacjentów, a następnie je wydrukować lub przesłać w wiadomości e-mail.
 • Skierowania Zaświadczenia – sekcje zawierają na bieżąco aktualizowany zbiór wzorów skierowań i zaświadczeń, np. skierowanie do poradni specjalistycznej, na badania laboratoryjne lub obrazowe (np. RTG), zaświadczenie o stanie zdrowia, ZUS N-9 oraz wiele innych.

Sekcje: Skierowania, Zaświadczenia oraz Zalecenia dla pacjenta

 • Dane rozliczeniowe NFZ – dzięki sekcjom Rozpoznania wg ICD-10Procedury wg ICD-9Produkty jednostkowe (zintegrowane z procedurami wg ICD-9) możliwe jest wprowadzanie danych wymaganych do rozliczenia z NFZ.
 • Załączniki – sekcja umożliwia dodawanie plików zewnętrznych, np. skanów dokumentów, wyników badań ze szpitala, zdjęć RTG itd. (obsługiwane formaty plików to m.in. DCM, PNG, PDF).
 • Szablony wizyt – umożliwiają szybkie uzupełnienie opisów oraz innych danych dotyczących wizyty (dzięki szablonom wizyt można np. szybciej uzupełnić dane wymagane poprawnego rozliczenia z NFZ).

 

Wypróbuj DEMO

Poznaj zalety pełnej wersji systemu
 • pakiet formularzy dostosowany do specyfiki pracy stomatologa
 • intuicyjna obsługa i ułatwienia dla użytkowników (szablony, frazy, podpowiedzi itd.)
 • szybki dostęp do historii leczenia pacjentów
 • ograniczenie do minimum ryzyka błędów w dokumentacji medycznej
 • kopie zapasowe dokumentacji wykonywane automatycznie
 • szybkie wdrożenie, bez potrzeby instalacji na komputerach
 • stały i bezpośredni dostęp do dokumentacji medycznej z każdego miejsca i w każdym czasie
 • aktualizacje i dostosowanie systemu do aktualnych wymogów i przepisów
 • szybkie i proste rozliczenia wizyt w ramach umowy NFZ oraz świadczeń komercyjnych
 • możliwy import danych z dotychczas wykorzystywanego systemu