Elektronizacja rynku zdrowia – stan obecny i przyszłość

Gdzie i kiedy

| 03.10.2019
Łódź, Siedziba ŁSSE S.A.

Opis konferencji

ELEKTRONIZACJA RYNKU ZDROWIA – STAN OBECNY i PRZYSZŁOŚĆ

Żyjemy w erze rewolucji informacyjnej i powszechnej informatyzacji wielu obszarów życia, w tym szczególnie rynku zdrowia. Wszyscy obserwujemy zachodzące przeobrażenia, zmierzające do elektronizacji, automatyzacji i robotyzacji procesów zdrowotnych, prowadzących w konsekwencji do wdrażania nowoczesnych metod zarządzania zdrowiem opartych na wiedzy.

Budujemy w kraju e-Zdrowie i e-Społeczeństwo. Mamy już wdrożone różne e-Dokumenty, jak e-Recepta, e-Zlecenia, e-Zwolnienia, e-Skierowania, ale do ich pełnej eksploatacji droga jest jeszcze daleka. Chcemy Państwu pokazać jak efektywnie korzystać z najnowszych technologii informacyjnych, ponieważ od elektronizacji rynku zdrowia nie ma już odwrotu.

Zakres tematyczny

9:00-9:29 |

Rejestracja gości, miłe wprowadzenie: kawa, herbata, zwiedzanie stoisk, filmy z kongresów OSOZ

9:30-9:34 |

Przywitanie uczestników Konferencji

PROWADZĄCY: Grzegorz Mródź, Wiceprezes Zarządu KAMSOFT S.A.
9:35-9:44 |

Miejsce i rola firm Grupy KAMSOFT na rynku zdrowia

PROWADZĄCY: Grzegorz Mródź, Wiceprezes Zarządu KAMSOFT S.A.
9:45-10:14 |

WYKŁAD

PROWADZĄCY: Dr n. med. Paweł Czekalski, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
10:15-10:44 |

e-Rozwiązania

PROWADZĄCY: Dr n. med. Magdalena Muras-Skudlarska, Prezes Zarządu - Centrum Medyczne Niemcewicza Sp. z o.o. Sp. K., Wiceprezes - Porozumienie Łódzkie ŁZPOZ
10:45-11:09 |

Stacjonarne systemu informatyczne KAMSOFT dla małych, średnich i dużych Podmiotów oraz Sieci Medycznych. Wieloletnia opieka serwisowa, eksploatacyjna, biznesowa i zarządcza – Strategia „Member of OSOZ”

PROWADZĄCY: Piotr Wachowiak, KAMSOFT S.A., Robert Beksiński, KAMSOFT S.A.
11:10-11:39 |

Chmurowe systemy informatyczne wspierające pracę placówek medycznych. Omówienie zastosowań : Mediporta-RX, Mediporta, SERUM

PROWADZĄCY: Marcin Mikołajczak, Prezes Zarządu MEDIPORTA Sp. z o.o. & Hubert Nowak, KAMSOFT S.A.
11:40-11:59 |

e-Rozwiązania w praktyce podmiotu leczniczego

PROWADZĄCY: Tomasz Zieliński, Wiceprezes - Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, Polska Izba Informatyki Medycznej
12:00-12:19 |

Przerwa kawowa, zwiedzanie stoisk, rozmowy kuluarowe

12:20-12:59 |

Systemy mobilne i usługi sieciowe w komunikacji Lekarz-Pacjent-Aptekach. e-Rozwiązania w praktyce: e-Recepta, e-Zwolnienie, e-Skierowanie, e-ZLA, e-Faktury i Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

PROWADZĄCY: Tomasz Bogus, KAMSOFT S.A., Marcin Jaworski, KAMSOFT S.A.
13:00-13:19 |

Czy „e” w zdrowiu się opłaca?

PROWADZĄCY: Dr inż. Bartosz Matusiak, Prezes - Centrum Medyczne Remedium
13:20-13:39 |

Centralne Bazy Zdrowotne i Zdrowotne Banki Danych. Monitorowanie rynku i automatyzacja procesów zdrowotnych

PROWADZĄCY: Dr Jarosław Frąckowiak, PEX PharmaSequence Sp. z o.o., Przemysław Pikula, KAMSOFT S.A.
13:40-13:59 |

Aktywizacja pacjentów w otoczeniu Podmiotów Medycznych
AHEP, AREP, BAROS – rozwiązania aktywizujące rynek zdrowia

PROWADZĄCY: Robert Borus, AHEP S.A.
14:00-14:19 |

Serwisy Platformy OSOZ wspomagające działalność Podmiotów Medycznych i Pacjentów. Prywatne Ubezpieczenia Zdrowotne w placówce medycznej.

PROWADZĄCY: Wojciech Zieliński, KAMSOFT S.A.
14:20-14:59 |

Lunch, rozmowy biznesowe, zwiedzanie stoisk, rozmowy kuluarowe

15:00-15:19 |

Zmiany w NFZ – nowe wymogi dotyczące sprawozdawczości

PROWADZĄCY: Marcin Jaworski, KAMSOFT S.A.
15:20-15:39 |

Koncepcja funkcjonowania elementów systemu P1: e-Recepta, e-Skierowanie, Internetowe Konto Pacjenta

PROWADZĄCY: Ewelina Stępniewska, CSIOZ, Bartłomiej Chmielewski, CSIOZ
15:40-15:59 |

Rozstrzygnięcie konkursu (wśród obecnych przedstawicieli podmiotów leczniczych

16:00-16:05 |

Zakończenie Konferencji
Zaproszenie na XXV Międzynarodowy Kongres OSOZ 27-28.04.2021 r.

PROWADZĄCY: Grzegorz Mródź, Wiceprezes Zarządu KAMSOFT S.A.
Newsletter

Bądż zawsze na bieżąco! Otrzymuj świeżą dawkę praktycznej wiedzy i zaproszenia na nasze konferencje w Twoim mieście!

W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy o zapoznanie się z informacjami dostępnymi w ramach Polityki prywatności.

Przekonaj się, jak Mediporta
ułatwi pracę Twojej przychodni!

Jesteśmy po to aby Ci pomóc!

Zostaw nam swoje dane,
a odezwiemy się do Ciebie.

  * pola wymagane


  W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy o zapoznanie się z informacjami dostępnymi w ramach Polityki prywatności.

  ×
  Wszystko
  co musisz wiedzieć o Elektronicznej Dokumentacji Medycznej!
  Pobierz e-book   
  Zapisz się na konferencję:
  [cf7lead cf7_id="498" fields="Last Name=your-name|Company=your-company|Email=your-contact"]
  Zapisz się na webinar:
  [cf7lead cf7_id="4446" fields="Last Name=your-name|Company=your-company|Email=your-contact"]
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Mediporta Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Władysława Reymonta 35, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000352498, NIP: 9721211832, REGON: 301397059, kapitał zakładowy 1.100.000,00 zł. W celu skontaktowania się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 61 646 08 81 lub za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@mediporta.pl. Przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne byśmy mogli przesłać oferty handlowe i inne informacje o naszych usługach i produktach. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do: Pani/Pana dane będziemy przetwarzać na podstawie ww. zgody. Niezależnie od powyżej wskazanej podstawy, możemy również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasze uzasadnione interesy lub uzasadnione interesy strony trzeciej (w szczególności podmioty wchodzące w skład naszej spółki lub podmioty z nami współpracujące), w szczególności będą to: działania związane z marketingiem bezpośrednim produktów i usług administratora jak i podmiotów z nim współpracujących. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas niezbędny dla realizacji ww. celów oraz w przypadku, gdy przetwarzanie danych będzie oparte również o nasze uzasadnione interesy lub interesy strony trzeciej, o ile wcześniej nie zgłosi Pani/Pan skutecznego sprzeciwu. Nie zamierzamy przetwarzać Pani/Pana danych w oparciu o zautomatyzowanie podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, z wyłączeniem podmiotów wchodzących w skład naszej spółki lub podmiotów współpracujących oraz instytucji upoważnionych z mocy prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki – przy czym podmiot, któremu dane będą udostępniane, przystąpił do programu „Privacy Shield”, co gwarantuje odpowiedni stopień ochrony danych w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej nr C(2016) 4176 z 12 lipca 2016r. Informacje dodatkowe Administrator oświadcza, iż wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie powierzonych danych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji w tym przetwarzanych danych osobowych, w szczególności poprzez wdrożenie oraz utrzymywanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z wymogami normy ISO/IEC 27001:2013. Administrator posiada również aktualny certyfikat potwierdzający zgodność Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z wymogami normy ISO/IEC 27001:2013.