Aby nadać tempo zmianom w polskiej służbie zdrowia, placówki oferują opiekę telemedyczną. Dzięki informatyzacji lecznic i wdrożeniu systemu elektronicznej dokumentacji medycznej, skrócą się kolejki do specjalistów.

Nasza codzienność przenosi się do sieci, w której szukamy informacji o lekarzach, nawiązujemy z nimi relacje i zostawiamy opinie na ich temat. Stały kontakt z pacjentami za pośrednictwem internetu w znacznym stopniu ułatwia wymianę informacji z medykami. Informatyzacja placówek służby zdrowia oznacza prawdziwą rewolucję w polskim systemie służby zdrowia.

Zmiany prawne

Większą swobodę daje medykom wprowadzenie zmiany w ustawie o informatyzacji w ochronie zdrowia z października 2015 roku, która od tej pory zezwala na diagnozowanie stanu zdrowia pacjenta także zdalnie, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych. W niektórych przypadkach wizyta lekarska nie jest konieczna – aby poznać odpowiedź na nurtujące pytania, wystarczy skorzystać z komunikatora internetowego, wideokonsultacji lub porozumieć się przez telefon. Już dziś możliwe jest monitorowanie funkcji serca za pośrednictwem systemu holtera. Dzięki temu pacjenci, którzy rzeczywiście potrzebują konsultacji, szybciej odbędą wizytę u lekarza.

Elektroniczna dokumentacja medyczna

System elektronicznej dokumentacji medycznej wychodzi naprzeciw potrzebom pacjentów. Pomysł prowadzenia e-kartoteki nie jest nowy, a z powodzeniem stosowany w zachodnich systemach służby zdrowia. Dzięki elektronicznej dokumentacji medycznej pomieszczenia na archiwum stają się zbędne, a dostęp do kompletnego przebiegu choroby pacjenta jest maksymalnie uproszczony. Rewolucja w przychodniach przyczynia się do znacznych oszczędności kosztów opieki zdrowotnej w Polsce, dlatego właśnie opłaca się inwestować w informatyzację lecznic.

Ułatwienie życia pacjentom

W związku z rozwijającym się trendem korzystania z aplikacji mobilnych, branża medyczna oferuje szereg użytecznych aplikacji, które ułatwiają życie chorym, np. analizując parametry życiowe. Część placówek służby zdrowia pozwala umawiać i odwoływać wizyty lekarskie, daje wgląd do wyników badań, zamówić receptę czy skorzystać z czatu ze specjalistą za pośrednictwem aplikacji. Prawda, że to spore udogodnienie?

Wykorzystane szanse

Dzięki temu, że w ostatnim czasie wzrosła świadomość managerów szpitali, przychodni i gabinetów medycznych, którzy chętnie pozyskali dotacje unijne, udało się zrealizować liczne wdrożenia systemów teleinformatycznych. Trend ten przyczynił się do tego, że Polska przestała być na szarym końcu państw, w których poziom informatyzacji jest najniższy. Osoby zarządzające placówkami służby zdrowia zoptymalizowały koszy i postawiły na rozwój systemu elektronicznej dokumentacji medycznej oraz szkolenie personelu pod kątem jego obsługi.