Od sierpnia 2017 r. ustawodawca nałoży na placówki medyczne obowiązek przechowywania dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Optymalnym rozwiązaniem, zarówno dla szpitali, przychodni, jak i mniejszych placówek medycznych, będzie przechowywanie danych w tzw. „chmurze”.

Mówiąc prościej, serwery w „chmurze”, określane często pojęciem cloud computing, to serwery wirtualne. Główną zaletą przechowywania elektronicznej dokumentacji medycznej w ten sposób jest fakt, że całe oprogramowanie serwera może zostać dowolnie modyfikowane i konfigurowane, zależnie do potrzeb placówki medycznej. Wirtualne przechowywanie informacji na temat stanu zdrowia pacjentów gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo danych wrażliwych. Serwery w „chmurze” nie mogą ulec przeciążeniu, ponieważ ich pojemność jest dostosowana do potrzeb danej placówki.

Cloud computing wykonuje kopię bezpieczeństwa dokumentacji medycznej w prywatnej „chmurze”, co nie wymaga dodatkowej obsługi ze strony lekarza, który wprowadza dane do systemu. Proces przesyłania informacji na temat zdrowia pacjentów odbywa się drogą elektroniczną, po bezpiecznym, szyfrowanym łączu. Warto podkreślić, że system jest zoptymalizowany pod kątem długoterminowego przechowywania elektronicznej dokumentacji medycznej, w najdłuższym przypadku jest to 30 lat. To udogodnienie sprawia, że serwer w „chmurze” jest o wiele łatwiejszy i tańszy w utrzymaniu.

Przechowywanie elektronicznej dokumentacji medycznej w „chmurze” umożliwia bezproblemowe odzyskiwanie danych po ewentualnej awarii systemu. Kolejny argument przemawiający za tym rozwiązaniem, to regularne aktualizacje oprogramowania – łącznie z aktualizacjami zabezpieczeń. Nie trzeba zatem martwić się o konieczność zarządzania systemem samodzielnie. Korzystając z cloud computingu, oszczędzamy na konieczności zakupu drogiego sprzętu, systemu zabezpieczeń, posiadania miejsca dla parku maszynowego, jak i infrastruktury sieciowej wykorzystywanej w przypadku tradycyjnych serwerów. Szacuje się, że oszczędności w przypadku wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej w tym modelu, mogą sięgnąć 30% kosztów poniesionych na infrastrukturę i utrzymanie systemów.

Wszystkie komórki placówki medycznej mogą posiadać dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej w „chmurze”, możliwość edycji oraz udostępniania dokumentów w dowolnym czasie. Skoro dane są przechowywane wirtualnie, to można uzyskać do nich dostęp bez względu na to, co dzieje się z komputerem, który jest tylko urządzeniem narażonym na awarie. Cloud computing zapewnia ciągłość działania systemu elektronicznej dokumentacji medycznej, a co za tym idzie płynność funkcjonowania jednostki medycznej.

Wymienione argumenty wpłynęły na to, że serwery w „chmurze” są obecnie bardziej popularne niż tradycyjne serwery dedykowane.