Z całą pewnością można powiedzieć, że każda placówka służby zdrowia jest ogromnym centrum gromadzenia i przechowywania danych. Już niebawem rolę tę będzie spełniała elektroniczna dokumentacja medyczna. Duża odpowiedzialność spoczywa zatem na barkach osób zarządzających lecznicami. Dzisiaj skupimy się na niezwykle istotnych kwestiach, które zagwarantują, że nie dojdzie do wycieku danych osobowych pacjentów.

  1. Ochrona placówek medycznych
  2. Rola informatyzacji lecznic
  3. Procesy w organizacji medycznej
  4. Aspekt prawny
  5. Zabezpieczenia informatyczne
  6. Upoważnienie do wglądu w dokumentację
  7. Współpraca z firmą informatyczną
  8. Zarządzanie ryzykiem