Ostatnio w mediach słyszymy coraz więcej na temat elektronicznej dokumentacji medycznej. Co w praktyce oznacza wymóg jej prowadzenia? Skoncentrujemy się dzisiaj na praktycznym wymiarze zmian w polskiej służbie zdrowia.

Jakich podmiotów dotyczy?

Obowiązek posiadania elektronicznej dokumentacji medycznej dotyczy wszystkich placówek: szpitali, przychodni, gabinetów lekarskich. Prowadzenie EDM umożliwia sprawne, ustandaryzowane dokumentowanie zdarzeń medycznych w formie cyfrowej. Wykorzystanie nowych technologii w branży medycznej daje możliwość przesyłania danych, co sprawia, że system jest przyjazny lekarzom oraz pacjentom.

Jakich zmian możemy się spodziewać?

Do systemu elektronicznej dokumentacji medycznej trafiają wszystkie dane pacjentów, które nie są drukowane i archiwizowane w papierowej postaci, jak do tej pory. W związku z tym stopniowo zanika konieczność gromadzenia tradycyjnych dokumentów. Z samego aktu sporządzenia kartoteki chorego i podpisania jej (tym razem w wersji cyfrowej) nie możemy zrezygnować. O wiele łatwiejsza staje się zaś modyfikacja wprowadzonych informacji, która jest w dużej mierze automatyczna. Każda zmiana wprowadzona do systemu jest opatrzona adnotacją zawierającą informację o jej autorze oraz datę.

Zalety EDM

Korzystając z systemu elektronicznej dokumentacji medycznej, specjalista ma dostęp do całej historii choroby. Może zapoznać się z nią nawet podczas realizowania swoich obowiązków zawodowych zdalnie. Ułatwia to postawienie skutecznej diagnozy i znacznie skraca czas potrzebny na analizę stanu zdrowia pacjenta. Z perspektywy placówki medycznej ograniczone zostaną koszty archiwizacji kartotek, które do tej pory składowane były w szafach. Od 2017 roku dokumenty przechowywane będą na serwerach.

Podział zadań

Kwestia ta jest szczególnie ważna dla mniejszych placówek służby zdrowia, na których spoczywa taki sam obowiązek przechowywania dokumentacji medycznej, jak na dużych szpitalach. Lekarze, pielęgniarki i położne mogą zatem skupić się na realizowaniu procesów oraz ich raportowaniu. Z kolei wsparciem informatycznym i technicznym zajmują się firmy z branży nowych technologii. Dlatego tak ważny jest wybór firmy świadczącej profesjonalne usługi w ramach wdrożenia i serwisowania systemu elektronicznej dokumentacji medycznej.

Dodatkowe funkcje

Platforma elektronicznej dokumentacji medycznej w większości placówek służby zdrowia wyposażona jest w dodatkowe funkcje. Firmy IT, przygotowując się do modernizacji infrastruktury szpitali, przychodni i gabinetów lekarskich, skorzystały z rozwiązań, których uczestnicy nie będą musieli obsługiwać kilku systemów informatycznych. Mowa tu m.in. o możliwości analizowania danych pacjentów. Taka funkcjonalność pozwala na kalkulowanie i monitorowanie kosztów procedur medycznych i wczesne informowanie o wszelkich nieprawidłowościach.