Przygotowanie placówki medycznej do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej to kilkumiesięczny proces. Wymaga bowiem gruntownego przygotowania w zakresie logistyki i przeszkolenia personelu. Na jakim etapie są obecnie polskie lecznice?

Aby ocenić poziom informatyzacji polskiej służby zdrowia, przytoczymy wyniki badania ankietowego przeprowadzonego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Badanie odbyło się w listopadzie 2016 roku i wzięło w nim udział 4 101 placówek medycznych, wśród których znalazły się lecznice oferujące ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne, podstawową opiekę zdrowotną oraz pozostałe placówki medyczne. Kluczowym przedmiotem ankiety było dokonanie analizy procesu prowadzącego do wprowadzenia systemu elektronicznej dokumentacji medycznej.

Strategia informatyzacji lecznicy

Okazało się, że niewiele ponad 41% placówek, które wzięły udział w badaniu, posiada gotową strategię informatyzacji. Zaledwie 31% AŚZ-ów i 38% stacjonarnych oraz całodobowych lecznic oferujących świadczenia zdrowotne, innych niż szpitalne, ma przygotowaną strategię informatyzacji. Jeśli chodzi o szpitale, to wypadają nieco lepiej, bowiem 52% z nich ma taką strategię.

Komórka ds. IT

Zaledwie 29% przebadanych lecznic utworzyło osobną komórkę organizacyjną dedykowaną rozwiązywaniu kwestii nowych technologii, tj. system elektronicznej dokumentacji medycznej. Dość pokaźna liczba polskich szpitali, bo ok. 52%, utworzyła w swojej strukturze komórkę, o której mowa. Zaledwie 31% AŚZ-ów i 38% stacjonarnych oraz całodobowych placówek oferujących świadczenia zdrowotne, inne niż szpitalne, posiada strategię informatyzacji.

Serwerownie

Zasoby elektronicznej dokumentacji medycznej są przechowywane na serwerach, co znacznie ogranicza koszty archiwizowania kartotek pacjentów. Istotną kwestią jest zasilanie serwerów. Badanie wykazało, że 62% stacjonarnych placówek oferujących całodobowe świadczenia zdrowotne, innych niż szpitalne i 56% AŚZ-ów dysponuje osobnym źródłem zasilania awaryjnego. Z kolei 40% szpitali, 23% stacjonarnych, całodobowych placówek, innych niż szpitalne oraz 21% AŚZ-ów posiada serwerownię zasilaną energią pochodzącą z dwóch, niezależnych źródeł.

Awarie systemów

W ostatnich 12 miesiącach nie wystąpiły poważne awarie systemów informatycznych, w skutek których nastąpiłaby utrata danych na temat staniu zdrowia pacjentów. Do utraty danych doszło jedynie w niecałym 1% przebadanych AŚZ-ów, niecałym 0,5% stacjonarnych i całodobowych  placówek, innych niż szpitalne oraz 3% szpitali. Powodem tej utraty były m.in.: uszkodzenia dysku twardego, bazy danych lub awaria sprzętu komputerowego. To sygnał, że należy zwrócić szczególną uwagę na aspekt serwisowania systemu elektronicznej dokumentacji medycznej.