Elektroniczna dokumentacja medyczna

w gabinecie i małej przychodni – bezpiecznie i praktycznie

Serdecznie zapraszamy lekarzy, właścicieli, informatyków i innych przedstawicieli gabinetów lekarskich oraz małych i średnich przychodni na konferencję poświęconą praktycznym aspektom elektronicznej dokumentacji medycznej oraz bezpieczeństwa danych osobowych i medycznych.

Podczas konferencji w sposób przystępny i praktyczny zostaną przedstawione ogólnopolskie projekty informatyzacji służby zdrowia, związane z wejściem w życie Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz zapisanego w niej obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej już od 1 sierpnia 2014 r.

Wydarzenie jest przygotowywane z myślą o mniejszych placówkach medycznych, w których konieczność zorganizowania całej pracy i śledzenia wszystkich adekwatnych przepisów spada na niewielki zespół, a często nawet jedną osobę.

Konferencja odbędzie się 25 maja 2013 r. w sali konferencyjnej kompleksu biurowego PGKCentrum przy ul. Marcelińskiej 90 w Poznaniu.

Program konferencji

09:30 – 10:00 – Rejestracja

10:00 – 11:30 – Gromadzenie i wymiana dokumentacji medycznej w formie elektronicznej po 1 sierpnia 2014 r.

Prelegent: Marcin Mikołajczak, Prezes Zarządu, Mediporta Sp. z o. o.
Tematyka: Podczas prezentacji przedstawione zostaną postanowienia Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, której pierwsze przepisy weszły już w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., a pozostałe – najważniejsze, stanowiące o obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej – wejdą w życie z dniem 1 sierpnia 2014 r.

Zaprezentowane zostaną:

Celem prezentacji jest odpowiedź na najbardziej nurtujące pytanie: jak ze zmianami ma poradzić sobie gabinet i mała przychodnia?

11:30 – 11:45 – Przerwa kawowa

11:45 – 12:45 – Bezpieczeństwo danych osobowych i medycznych w ujęciu prawnym i organizacyjnym

Prelegent: FilipiakBabicz. Kancelaria Prawna
Tematyka: Przedstawiciele kancelarii zaprezentują główne akty prawne obowiązujące podmioty wykonujące działalność leczniczą w kontekście ochrony danych osobowych i ich szczególnego przypadku – danych medycznych oraz najważniejsze postanowienia tych aktów, tj.:

Omówiona zostanie m.in. polityka bezpieczeństwa, instrukcja przetwarzania danych, a także upoważnienia dla pracowników i zewnętrznych firm usługowych.

12:45 – 13:00 – Przerwa kawowa

13:00 – 14:30 – Narzędzia i rozwiązania informatyczne dedykowane mikro i małym placówkom medycznym

Cześć 1: Backup, macierz, chmura – Informatyka w służbie bezpieczeństwa danych medycznych

Prelegent: Caliper Sp. z o. o.

Część 2: Aplikacje webowe, które zawsze działają – również dla gabinetu i przychodni

Prelegent: Mediporta Sp. z o. o.

14:30 – 14:45 – Zakończenie konferencji

Formularz rejestracyjny

Rejestracja nie jest już możliwa. Kolejne edycje konferencji planowane są na jesień 2013. Zachęcamy do cyklicznego sprawdzania naszej strony internetowej.

Patronat medialny