Praktykę lekarską dzielimy na:

Każda z tych form jest działalnością gospodarczą i zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem wymaga zarejestrowania firmy i spełnienia szeregu wymogów prawnych oraz uzyskania zezwoleń do prowadzenia gabinetu lekarskiego. Po rozpoczęciu praktyki lekarskiej nadrzędnym obowiązkiem każdego lekarza jest postępowanie w zgodzie z kodeksem etyki lekarskiej. Powinnością każdego lekarza jest też uzupełnianie i poszerzanie swojej wiedzy zawodowej. Jego obowiązkiem jest przede wszystkim służyć pacjentom bez względu na ich sytuacje materialną, płeć, narodowość, wyznanie czy światopogląd.

Niezależnie od tego, czy prowadzimy indywidualną czy grupową praktykę lekarską nie należy zapominać o kwestiach technicznych. Mowa tu o zadbaniu o gabinety lekarskie i zabiegowe, odpowiedni sprzęt do szybkiej diagnostyki i współpracę z laboratorium medycznym i analitycznym. Prowadzenie praktyki lekarskiej wymaga także szeregu działań marketingowych w celu dotarcia do jak największej grupy pacjentów. Dzisiaj nie wystarczy już samo otwarcie gabinetu lekarskiego. W dobie ogólnej informatyzacji warto zainwestować czas i pieniądze w pokazanie siebie w internecie za pomocą strony internetowej i portali społecznościowych. W ten sposób lekarz dotrze do jeszcze większej grupy pacjentów, będzie mógł też kreować swój wizerunek, przedstawiać pacjentom nowości a oszczędzając ich czas, wprowadzić kalendarz wizyt online. Od strony technicznej należy też pamiętać o odpowiednim oprogramowaniu medycznym. Elektroniczna dokumentacja medyczna już niedługo będzie podstawą funkcjonowania każdego gabinetu lekarskiego. Bez niej lekarz nie będzie mógł prowadzić żadnej działalności gospodarczej. Niezależnie od tego, czy będzie to działalność indywidualna czy grupowa, elektroniczna dokumentacja medyczna będzie podstawowym wymogiem technicznym, bez którego lekarz nie będzie miał prawa przyjmować pacjentów. Prowadząc praktykę lekarską nie wolno o tym zapomnieć i najlepiej już teraz pomyśleć o odpowiednim oprogramowaniu i przygotowaniu się do obsługi EDM.

Istotą zawodu lekarza jest pomoc ludziom chorym. Mimo to nie należy zapominać, że aby nieść tę pomoc, trzeba spełnić szereg warunków, które wynikają z obowiązującego w Polsce prawa. Samo bycie lekarzem nie wystarczy, aby leczyć ludzi. W związku z tym należy zawsze pamiętać o uzupełnianiu wiedzy prawnej w zakresie funkcjonowania gabinetów medycznych. Stałe monitorowanie zmieniającego się w Polsce prawa uchroni lekarza przed błędami proceduralnymi, dlatego niezbędne jest podnoszenie kwalifikacji w tym zakresie.