Dlaczego powiadomienia i komunikacja z pacjentem są bardzo ważnym obszarem działań nowoczesnej placówki medycznej?

Kontakt z pacjentami za pośrednictwem wiadomości SMS lub e-mail to dwie najbardziej efektywne formy nawiązania kontaktu. Treści o charakterze informacyjnym lub marketingowym, na które pracownicy służby zdrowia mają bezpośredni wpływ i które mogą dowolnie targetować, umożliwiają placówce realizację np. kampanii mających na celu poprawę wizerunku szpitala, przychodni lub gabinetu medycznego. Wykorzystując moduł powiadomień dostępny w systemie Mediporta, placówka może z jednej strony budować swój pozytywny wizerunek, a z drugiej strony zwiększać efektywność umawiania i obsługi pacjentów. Inna kluczową zaletą funkcji powiadomień w systemie Mediporta, oprócz integralności z systemem elektronicznej dokumentacji medycznej, jest intuicyjna i bardzo prosta obsługa przez użytkowników.

Jak efektywny potrafi być SMS?

Jak informuje portal serwersms.pl, jedna z agencji badawczych (Nielsen) donosi, że aż 71% badanych osób, które otrzymały reklamę na telefon komórkowy zdecydowała się na poszukiwanie kolejnych informacji o reklamowanym produkcie lub usłudze, z czego blisko 50% badanych ostatecznie podjęło decyzję zakupową. Innym ciekawym przykładem są badania, przeprowadzone przez TNS OBOP oraz UKE, na które powołuje się portal smsapi.pl, które donoszą, że aż 93% badanych odczytuje reklamę tekstową wysłaną na telefon komórkowy. Można zatem przyjąć, że zarówno reakcja adresata na przesłaną SMS-em wiadomość oraz zasięg wysłanej wiadomości są na bardzo wysokim poziomie. Przekładając wyniki badań na obszar działalności placówki medycznej, SMS może być, z jednej strony niezawodnym kanałem komunikacyjnym dla pacjenta (np. informującym o odwołaniu lub przełożeniu terminu wizyty), natomiast z drugiej strony skutecznym narzędziem do informowania pacjentów, np. o usługach i badaniach medycznych świadczonych przez placówkę. Mając na uwadze ww. wyniki badań, SMS staje się narzędziem szybki i skutecznym, a biorąc pod uwagę inne kanały i formy komunikacji również tanim.

Co dzięki powiadomieniom mogą zyskać pacjenci?

Dostępny w systemie Mediporta moduł powiadomień umożliwia przekazywanie informacji za pośrednictwem SMS-ów i / lub wiadomości e-mail w bardzo szybki i komfortowy sposób. Powiadomienie może zostać wysłane automatycznie (przez system), niezwłocznie po wystąpieniu określonego zdarzenia lub manualnie (przez użytkownika systemu), w dowolnym momencie, zarówno do grupy pacjentów jak i do pojedynczego pacjenta. Moduł daje użytkownikowi możliwość dowolnej konfiguracji treści powiadomień dzięki czemu, pacjent może otrzymać na swój telefon np. SMS-a z informacjami dotyczącymi wizyty lekarskiej, takimi jak data, godzina, adres placówki medycznej, nazwisko specjalisty lub całkowicie spersonalizowaną treść wiadomości związaną np. z rejestracją i obsługą wizyty pacjenta w placówce.

Opcje komunikacji placówki z pacjentem za pośrednictwem powiadomień e-mail i SMS to, m.in. wysyłanie wiadomości:

Do czego jeszcze można wykorzystać moduł powiadomień w placówce?

Oprócz komunikacji na linii placówka – pacjent, moduł powiadomień systemu Mediporta umożliwia konfigurację powiadomień również dla pracowników zatrudnionych w placówce. Ten typ powiadomień pozwala lepiej zorganizować pracę placówki i usprawnić przepływ informacji pomiędzy personelem rejestracji, a pracownikami medycznymi, np. w zakresie informowania o odwołaniu określonych terminów wizyt. Oprócz tego moduł powiadomień umożliwia również konfigurację przypomnień dla pracowników placówki, np. o wygasającym haśle do systemu eWUŚ.

Opcje komunikacji placówki z pracownikami medycznymi za pośrednictwem powiadomień e-mail i SMS to, m.in. wysyłanie wiadomości:

Wysyłanie powiadomień w formie wiadomości e-maili

Inny typem powiadomień są wiadomości e-mail, za pomocą których możliwe jest wysyłanie nieco dłuższych komunikatów do pacjentów i pracowników placówki z poziomu systemu Mediporta. Należy dodać, że ten kanał komunikacyjny umożliwia wysyłanie powiadomień tego samego typu co w przypadku SMS-ów, a jego obsługa jest równie prosta, szybka i praktyczna.

Podsumowanie

SMS-y jako forma komunikacji na linii placówka – pacjent, ma niebagatelny wpływ na usprawnienie pracy pracowników służby zdrowia, a lecznica, która korzysta z systemu elektronicznej dokumentacji medycznej, a ponadto komunikuje się z pacjentami w innowacyjny sposób, z pewnością będzie postrzegana przez pacjentów jako nowoczesna.