Wiedzę na temat zasad prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej najlepiej czerpać z rzetelnych źródeł, czyli m.in. literatury autorstwa cenionych specjalistów w zakresie zdrowia publicznego. Dzisiaj polecimy kilka tytułów, po które warto sięgnąć.

Publikacja pt. „Dokumentacja medyczna – aspekty teoretyczne i praktyczne” autorstwa: Tomasza Banasia, Tomasza Filarskiego, Marcina Mikosa i Piotra Pochopienia to pierwsza pozycja godna uwagi. Zawarto w niej najważniejsze reguły tworzenia, prowadzenia i udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej. Twórcy spojrzeli na zagadnienie systemu EDM z perspektywy prawnej, ale i medycznej, uwzględniającej procesy, które na co dzień mają miejsce w lecznicach. Początkowe rozdziały traktują o tym, jaki wpływ wywiera e-kartoteka na tryb pracy lekarzy, pielęgniarek i położnych. Lektura skierowana jest przede wszystkim dla osób pracujących w służbie zdrowia, jak i pracowników administracji publicznej.

Praktyczne podejście do tematu

Kolejna pozycja, na którą warto zwrócić uwagę, nosi tytuł „Elektroniczna dokumentacja medyczna” i wyszła spod pióra Krzysztofa Nyczaja oraz Pawła Piecucha. Książka przybrała formę poradnika, który w przystępny sposób wyjaśnia, jak sprawnie przygotować szpital, przychodnię lub gabinet medyczny na wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej. Odbiorca zapozna się z aspektami prawnymi oraz przypadkami typu case study, które naprowadzą go na rozwikłanie potencjalnych problemów. Wyczerpujące opracowanie rozwiązań, które mogą pojawić się w przypadku najczęściej pojawiających się problemów, ułatwi implementację systemu elektronicznej dokumentacji medycznej wielu managerom placówek medycznych. Za profesjonalizmem przedstawionych w książce informacji przemawia doświadczenie autorów publikacji, którzy są specjalistami w zakresie zdrowia publicznego, jak i nowych technologii.

Wiedza specjalistyczna

Książka pt. „Dokumentacja medyczna w podmiotach prowadzących działalność leczniczą w zakresie lecznictwo szpitalne i ambulatoryjna opieka specjalistyczna” w praktyczny sposób opisuje reguły właściwego tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Zestawienie zapisów prawnych wraz z ich przystępną dla każdego czytelnika interpretacją, wesprze personel medyczny na etapie sporządzania elektronicznej dokumentacji medycznej w lecznicy.

Lektura nie tylko dla personelu medycznego

Na koniec rekomendacja książki pt. „Dokumentacja medyczna” napisanej pod redakcją Urszuli Drozdowskiej. Lektura składa się z czterech części, w których opisane zostały wszystkie istotne kwestie prowadzenia i zabezpieczenia systemu elektronicznej dokumentacji medycznej. Warto podkreślić, że książka zawiera fragmenty aktualnych zapisów prawnych dotyczących kluczowych zasad przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej. Publikacja adresowana jest głównie do przedstawicieli służby zdrowia, ale i zakładów opieki zdrowotnej. Lektura zainteresuje również pacjentów, którzy są ciekawi, w jaki sposób działa system elektronicznej dokumentacji medycznej, który ma ułatwić korzystanie z usług zdrowotnych.