Przetwarzanie przesłanych do Spółki Mediporta danych wrażliwych odbywa się na podstawie umowy o świadczeniu usług i zapisów o powierzeniu danych osobowych, która została zawarta pomiędzy administratorem danych (placówką medyczną), a podmiotem przetwarzającym dane (Spółką Mediporta). Cel przetwarzania danych jest zgodny z celem wskazanym w umowie i obejmuje m.in. przetwarzanie danych na potrzeby wdrożenia systemu oraz bieżącej obsługi serwisowej.

Kto może przesyłać dane wrażliwe do Mediporty?

Dane wrażliwe może przesyłać jedynie osoba do tego upoważniona, która została wskazana w umowie.

W jaki sposób nie należy przesyłać danych wrażliwych?

Danych wrażliwych nie należy przesyłać drogą elektroniczną poprzez wiadomość e-mail, np. jako treść wiadomości lub jako niezaszyfrowany lub zaszyfrowany plik załącznika. Danych wrażliwych nie należy przesyłać również poprzez powszechnie dostępne usługi hostingowe, umożliwiające przesyłanie plików z wykorzystaniem udostępnionej przestrzeni dyskowej na danym serwerze.

W jaki sposób należy przesyłać dane wrażliwe?

Aby przesłać dane wrażliwe należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Mediporty, dzwoniąc pod numer telefonu 61 41 51 810 lub pisząc na adres pomoc@mediporta.pl, z prośbą o udostępnienie linku umożliwiającego bezpieczne przesyłanie danych. Wówczas wygenerowany zostanie jednorazowy bezpieczny link, który:

Wygenerowany link zostanie przesłany na adres mailowy użytkownika (osoby zgłaszającej), a hasło do linku zostanie przesłane SMS-em lub przekazane telefonicznie. W celu przesłania danych wrażliwych, użytkownik powinien otworzyć link i zalogować się, a następnie wgrać określone dane. Wcześniej dane należy spakować, np. do formatu ZIP oraz zabezpieczyć hasłem, które należy przekazać do Centrum Wsparcia Mediporty telefonicznie.

Po pobraniu przesłanych danych przez osobę obsługującą zgłoszenie po stronie Mediporty, plik lub pliki z danymi zostaną usunięte z serwera, a po zakończeniu obsługi zgłoszenia, dane zostaną całkowicie usunięte z zasobów dyskowych Mediporty.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Mediporty.