Przetwarzanie przesłanych do Spółki Mediporta danych osobowych odbywa się na podstawie umowy na świadczenie usług i zapisów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, która została zawarta pomiędzy administratorem danych (placówką medyczną), a podmiotem przetwarzającym dane (Spółką Mediporta). Cel przetwarzania danych jest zgodny z celem wskazanym w umowie i obejmuje m.in. przetwarzanie danych na potrzeby wdrożenia systemu oraz bieżącej obsługi serwisowej.


Czym są szczególne kategorie danych?

Dane szczególnej kategorii, nazywane potocznie danymi „wrażliwymi”  danymi ujawniającymi: 


 Kto może przesyłać dane „wrażliwe” do Spółki Mediporta?

Danewrażliwe” do Spółki Mediporta może przesyłać jedynie osoba, która została do tego upoważniona przez administratora danych (placówkę medyczną).


W jaki sposób nie należy przesyłać danych „wrażliwych”?

Danych „wrażliwych” nie należy przesyłać do Spółki Mediporta:


W jaki sposób należy przesyłać dane „wrażliwe”?

Aby w bezpieczny sposób przesłać dane „wrażliwe” do Spółki Mediporta:

1. W pierwszej kolejności należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Mediporty, dzwoniąc pod numer telefonu 61 41 51 810 lub przesyłając zgłoszenie, z prośbą o udostępnienie linku umożliwiającego bezpieczne przesyłanie danych na adres pomoc@mediporta.pl.

2. Wówczas wygenerowany zostanie jednorazowy link, który m.in.:

3. Wygenerowany link zostanie przesłany na adres mailowy użytkownika (osoby zgłaszającej), a hasło do linku zostanie przesłane użytkownikowi w wiadomości SMS lub przekazane telefonicznie.

4. W celu przesłania szczególnej kategorii danych (np. danych wrażliwych) użytkownik powinien otworzyć link i zalogować się do usługi, a następnie wgrać zabezpieczoną hasłem paczkę z danymi (dane należy spakować, np. do formatu ZIP oraz zabezpieczyć hasłem, które należy telefonicznie przekazać do Centrum Wsparcia Mediporty).

5. Po pobraniu przesłanych danych przez osobę obsługującą zgłoszenie po stronie Spółki Mediporta plik lub pliki z danymi zostaną usunięte z serwera, a po zakończeniu obsługi zgłoszenia, dane zostaną całkowicie usunięte z zasobów dyskowych Spółki Mediporta.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Mediporty