W czasach, gdy większość aktywności przenosi się na urządzenia mobilne, tj. smartfony czy tablety, możliwość dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej wydaje się naturalnym, a przy tym wielce pożądanym zjawiskiem. Twórcy systemu wyszli naprzeciw oczekiwaniom klientów, dając im opcję wglądu w EDM za pośrednictwem telefonu.

Aplikacja EDM                                                                        

Dostęp mobilny umożliwia korzystanie z zasobów elektronicznej dokumentacji medycznej z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Chorzy, którzy na co dzień bardzo chętnie korzystają z aplikacji mobilnych, dających dostęp do rozrywki, pozwalających na tworzenie zestawień porównujących osiągnięcia, aktywność fizyczną w określonym przedziale czasowym, poziom wydatków itp., chcą mieć dostęp do e-kartoteki. Jednostki służby zdrowia oraz firmy z branży nowych technologii dokładają wszelkich starań, aby sprostać wymaganiom chorych, stąd pomysł wcielenia w życie e-usług mobilnych.

Wygodny dostęp do EDM

Mechanizm działania jest prosty: pacjent korzysta z dowolnego urządzenia mobilnego, tj. laptop, smartfon, tablet z dostępem do sieci, natomiast po stronie placówki medycznej jest obsługa systemu elektronicznej dokumentacji medycznej, która umożliwia wgląd do e-kartoteki oraz aplikacja na nośniku mobilnym, która będzie obsługiwała system EDM lub przeglądarka internetowa, która posłuży m.in. do weryfikacji danych do logowania.

Oczekiwania pacjentów

Pacjentom zależy na tym, aby w szybki i bezproblemowy sposób korzystać z systemu elektronicznej dokumentacji medycznej. Wgląd w historię choroby powinien, zdaniem chorych, umożliwiać dostęp do wyników badań, bez konieczności osobistego odbioru ich w jednostce służby zdrowia. Kolejne udogodnienie, którego oczekują pacjenci, to wygodna opcja przechowywania i wyświetlania e-recept, e-oświadczeń i e-zwolnień, które można także wydrukować, w celu okazania pracodawcy lub farmaceucie. Opisane rozwiązanie wyeliminowałoby problem nieczytelności wspomnianych dokumentów, które w tradycyjnej formie wiążą się głównie z wymogiem narzucanym przez system biurokracji.

Kwestie prawne

Chorzy z nadzieją spoglądają w przyszłość, licząc na to, że mobilna wersja elektronicznej dokumentacji medycznej ułatwi im życie. Należy podkreślić, że aby oczekiwania te weszły w życie, niezbędna jest zmiana aktów prawnych, które regulują korzystanie z elektronicznej dokumentacji medycznej oraz systemów informatycznych.

Ochrona danych

Rozważając kwestie mobilności danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej, należy pochylić się nad tematem związanym z autoryzacją dostępu do informacji na temat stanu zdrowia oraz metod ochrony danych, które nie mogą dostać się w niepowołane ręce. Kluczowy jest zatem właściwy wybór technologii, systemów oraz aplikacji, które zostaną przypisane danej jednostce służby zdrowia. Proces przygotowania systemu wymaga sporego zaangażowania, ale warto podjąć ten wysiłek.