Zapoznanie się z historią choroby pacjenta to pierwszy krok do postawienia skutecznej diagnozy. Elektroniczna dokumentacja medyczna skraca czas wyszukiwania informacji, przez co ułatwia dostęp do danych chorego. Jakie są pozostałe korzyści zastosowania EDM?

Pierwszy kontakt z lekarzem w szpitalu, przychodni, czy w prywatnym gabinecie medycznym, polega na przeprowadzeniu wywiadu lekarskiego i analizie historii choroby pacjenta. Skrócenie czasu oczekiwania na odnalezienie informacji na temat przebytych chorób i zaleceń lekarskich pozytywnie wpływa na ocenę jakości świadczonych usług medycznych. Zdarzało się, że w papierowych dokumentacjach trudno było rozczytać pismo lekarza, z którym w przeszłości konsultował się pacjent. EDM ułatwia zrozumienie zaleceń lekarskich również przez samego pacjenta.

Zwróćmy uwagę na to, że archiwizacja dokumentów medycznych stanowi zbędny koszt magazynowania. Elektroniczna dokumentacja medyczna, polegająca na przeniesieniu danych z tradycyjnych szaf do pamięci komputera, znacznie ogranicza wydatki placówek. Co więcej intuicyjność EDM znacznie skraca czas potrzebny na wprowadzenie wszelkich nowych informacji na temat stanu zdrowia pacjenta po konsultacji ze specjalistą.

Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej odbywa się pod nadzorem firmy specjalizującej się w świadczeniu usług z zakresu obiegu dokumentów. Etap ten wiąże się z koniecznością przeszkolenia personelu medycznego, który do tej pory wszystko zapisywał ręcznie.

Elektroniczna dokumentacja medyczna bazuje na systemach teleinformatycznych gwarantujących bezpieczeństwo danych pacjentów, identyfikację osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych, czy możliwość wydrukowania dokumentacji. Warto podkreślić, że wszelkie nowe wpisy do komputerowej bazy danych opatrzone są datą utworzenia oraz nazwiskiem osoby dokonującej modyfikacji dokumentacji.

Jedną z najistotniejszych zalet elektronicznej dokumentacji medycznej z perspektywy pacjentów, jest jej łatwiejszy obrót wśród konsultujących się medyków, co ma wpływ na precyzję lekarskich diagnoz bez konieczności zapoznania się z papierową historią choroby. Elektroniczna dokumentacja medyczna daje możliwość wykorzystania takich narzędzi informatycznych jak Internetowe Konto Pacjenta, które pozwala na zdalne zapoznanie się z dokumentacją zarówno przez pacjenta, jak i specjalistę, np. w trakcie wizyty domowej.

Warto podkreślić, że elektroniczna dokumentacja medyczna wpływa na znaczne skrócenie czasu rozliczeń świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia. System na miarę XXI wieku daje możliwość automatycznego tworzenia zestawień statystycznych oraz sprawozdawczo-rozliczeniowych, co ogranicza biurokratyzację.