Aby odpowiedzieć na pytanie postawione w temacie, należy dokonać przeglądu ofert dostępnych na rynku i porównać ich funkcjonalności. Przyjazne narzędzia i funkcje elektronicznej dokumentacji medycznej znacznie usprawniają pracę kadry zatrudnionej w placówkach medycznych.

Firmy z branży IT oferują oprogramowania, których celem jest zapewnienie komfortu pracy pielęgniarkom, położnym i lekarzom. Oprogramowanie dedykowane szpitalom, przychodniom i gabinetom medycznym zawiera m.in. indywidualne formularze, opcję szybkiej wymiany informacji z laboratorium oraz możliwość załączania dokumentacji zewnętrznej. Ale to nie koniec zalet elektronicznej dokumentacji medycznej.

Czytelna dokumentacja

System elektronicznej dokumentacji medycznej powinien być przyjazny i łatwy w obsłudze, aby pracownicy służby zdrowia niezależnie o wieku, mogli nauczyć się korzystać z niego. Jedną z najbardziej użytecznych funkcji jest rzecz jasna tworzenie czytelnej dokumentacji medycznej, gwarantującej błyskawiczny dostęp do informacji o chorym. Szybkie dotarcie do pożądanych danych zapisanych w elektronicznej dokumentacji medycznej umożliwia inteligentna wyszukiwarka.

Zarządzanie placówką i raportowanie

Zarówno świadczeniodawcy, jak i świadczeniobiorcy, zależy na tym, żeby sprawne przeprowadzić wizytę lekarską. Dla menedżerów nieocenioną funkcją jest opcja zarządzania całą strukturą organizacyjną jednostki medycznej oraz system rozliczeń i raportowania do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przyjazne narzędzia i funkcje elektronicznej dokumentacji medycznej

W celu zrealizowania zadań, o których mowa, użytkownicy elektronicznej dokumentacji medycznej korzystają z dostępnej w niej bazy chorych z dostępem do danych pacjenta. Przejrzysty terminarz umożliwia z kolei szybkie wyszukiwanie terminów wizyt lekarskich, a słowniki ICD-9 czy ICD-10 ułatwiają pracę specjalistom. Równie przydatnym narzędziem, który znacznie przyspiesza dopełnienie formalności, jest szablon wywiadu, badań oraz zaleceń i gotowe druki do wypełnienia przez pracownika służby zdrowia.

Automatyzacja procesów

System, który na bieżąco dostosowuje się do aktualnych przepisów prawa zapewnia bezpieczeństwo, dzięki automatycznie tworzonym kopiom zapasowym dokumentów. Elektroniczna dokumentacja medyczna pozwala także na wystawianie e-recept. Z kolei opcja eksportu elektronicznej dokumentacji medycznej przy pomocy formatów XML i PDF pozwala zaoszczędzić czas, który należałoby przeznaczyć na zmianę formatu. Możliwość prezentowania wyników badań w postaci przejrzystych wykresów i trendów umożliwia czytelne porównanie określonych parametrów. Wymiana dokumentacji medycznej pomiędzy placówkami znaczenie przyspiesza proces stawiania skutecznej diagnozy.