W artykule Oszczędność czasu dzięki drukowaniu skierowań i recept poruszyliśmy kwestię wpływu rozwiązań informatycznych na czynności związane z dokumentacją, które są najczęściej wykonywane przez lekarzy. Ponieważ z początkiem lipca wszedł w życie nowy wzór Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, postanowiliśmy powrócić do tego tematu i przeprowadzić kolejne pomiary, tym razem związane właśnie ze wspomnianym dokumentem.

Scenariusz eksperymentu – pacjent cykliczny

O udział w badaniu ponownie poprosiliśmy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pracującego w obszaru medycyny, który szczególnie może zyskać dzięki komputeryzacji.

Na potrzeby badania przyjęte zostały identyczne założenia co w przypadku skierowań i recept:

W ramach eksperymentu zmierzony został czas niezbędny na sporządzenie odpowiednich dokumentów: odręcznie, na podstawie papierowej kartoteki oraz komputerowo, za pomocą systemu Mediporta. W obu przypadkach lekarz rozpoczynał pracę mając przed sobą otwartą historię choroby pacjenta – papierową lub elektroniczną.

Tym razem poprosiliśmy jednak o wypisanie Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, pojawiającego się w codziennej pracy równie często co recepty na powtarzające się leki. Przypadkiem medycznym wytypowanym przez lekarza był pacjent, w którego imieniu do przychodni cyklicznie przychodzi upoważniona osoba, w celu otrzymania druku na pieluchomajtki.

Wyniki eksperymentu, w przypadku pierwszego wypisania formularza, były następujące:

Rodzaj druku Czas każdego wypisania odręcznego Czas pierwszego wypisania komputerowego Oszczędność czasu w systemie Mediporta
Zlecenie na zaopatrzenie w pieluchomajtki 1 min. 7 sek. 32 sek. 52%

Badanie wykazało znaczną oszczędność czasu dzięki skorzystaniu z komputera, podobnie jak w przypadku wypisywania skierowań i recept. Dla porównania, poniżej prezentujemy łącznie wyniki wszystkim pomiarów:

Zgodnie z oczekiwaniami, jeszcze większe oszczędności czasu odnotowaliśmy w przypadku ponownego wypisywania wspomnianego druku:

Rodzaj druku Czas każdego wypisania odręcznego Czas powtórzenia z elektronicznej historii Oszczędność czasu w systemie Mediporta
Zlecenie na zaopatrzenie w pieluchomajtki 1 min. 7 sek. 18 sek. 73%

Wynik ten jest nie zaskakujący w kontekście pomiarów przeprowadzonych w poprzednim eksperymencie. Poniżej, dla porównania, przedstawiamy podsumowanie wszystkich dotychczasowych pomiarów:

Podniebnie jak w przypadku skierowań, warto porównać wygląd gotowych druków:

 

Ile czasu można zyskać w praktyce?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy szacunkowe wyliczenie oszczędności czasu, możliwych do uzyskania w skali całego dnia i miesiąca pracy lekarza POZ.

W każdej przychodni POZ, działającej na innym obszarze i posiadającej inną populację zapisanych pacjentów, lekarze będą wystawiali wymienione wcześniej druki z różną częstotliwością. Dlatego niemożliwe jest dokładne wyliczenie całkowitej oszczędności czasu, którą może przynieść wdrożenie systemu medycznego. W związku z tym, poniżej przedstawiamy jednostkowe szacunki, oparte o założenie wystawiania każdemu z pacjentów dokładnie jednej recepty, skierowania lub zlecenia. O tym, jak bardzo zaniżone są te szacunki, zaświadczyć może każdy z pracowników podstawowej opieki zdrowotnej.

Poniżej przedstawiamy tabelę szacunkowych oszczędności, rozszerzoną o nowe pomiary. Podobnie jak w poprzednim artykule prezentujemy czas możliwy do zyskania w trakcie obsługi 1 pacjenta oraz typowego, pełnego etatu pracy lekarza POZ: 48 pacjentów dziennie i 960 pacjentów miesięcznie.

Rodzaj druku Jednostkowa oszczędność czasu Oszczędność czasu w skali dnia Oszczędność czasu w skali miesiąca
Skierowanie do pracowni RTG 32 sek. 25 min. 8 godz. 20 min.
Skierowanie do poradni specjalistycznej 53 sek. 42 min. 14 godz.
Pierwsze wypisanie recepty 33 sek. 26 min. 8 godz. 40 min.
Ponowienie cyklicznej recepty 1 min. 16 sek. 1 godz. 20 godz.
Pierwszej wypisanie zlecenia na zaopatrzenie w pieluchomajtki 35 sek. 28 min. 9 godz. 20 min.
Ponowienie cyklicznego zlecenia na zaopatrzenie w pieluchomajtki 49 sek. 39 min. 13 godz.

Łatwa praca nawet z rozbudowanym formularzem

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jest rozbudowanym drukiem zajmującym 2 strony A4. System Mediporta umożliwia jednak jego wystawienie w bardzo zwięzłej formie, prezentowanej poniżej. Kierując się filozofią maksymalnego dopasowania systemu do kontekstu, w którym pracuje użytkownik, wdrożeniowcy oprogramowania Mediporta przygotowali omawiany formularz w dwóch wariantach:

  • okulistycznym, zawierającym tabelę dotyczącą zapisywanych soczewek,
  • nieokulistycznym, dla pozostałych sytuacji, wykorzystanym w eksperymencie.

Poniżej przedstawiamy wygląd formularzy w systemie Mediporta:

121 122 123 124

Oczywiście w obu wariantach końcowym efektem jest wydruk oparty o ten sam wzór, ustalony przez Ministerstwo Zdrowia. Podejście zastosowane w przypadku tego formularza obrazuje dbałość o spójność interfejsu użytkownika, zarówno w ramach różnych druków jak i w czasie. Nawet w przypadku odgórnej zmiany wzoru Zlecenia, jego wystawianie pozostanie bez zmian z punktu widzenia lekarzy – pracujących na uproszczonym zestawie pól. Rolą systemu będzie wygenerować inny wydruk po jego wejściu w życie.

Formularze w systemie Mediporta

Warto wspomnieć, że Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne zostało wykonane w systemie Mediporta za pomocą mechanizmu formularzy. Więcej informacji na ich temat dostępne jest w artykule Dokumentacja medyczna dopasowana do specjalizacji. W tym miejscu warto przypomnieć najważniejsze informacje o efekcie ich zastosowania:

Katalog druków gotowy do wykorzystania w systemie Mediporta obejmuje najczęściej wykorzystywane wzory skierowań, zleceń, zaświadczeń, zgód, upoważnień, a także wiele wzorów dziedzinowych, wykorzystywanych w poszczególnych specjalizacjach medycznych w ramach wywiadów, badań, bilansów itp.

Dzięki zastosowaniu mechanizmu formularzy do wykonania Zlecenia na zaopatrzenie w wyrobu medyczne, ewentualna zmiana jego wzoru, podobna do tej, która miała miejsce w lipcu, może zostać bardzo szybko wykonana bez angażowania zespołu programistów. Właściwy dobór rozwiązań technologicznych pozwala nam w tym przypadku jeszcze lepiej dbać o terminowe wdrażanie aktualizacji wynikających ze zmieniającego się prawodawstwa.