Czasu na przygotowanie jednostki służby zdrowia i pracowników jest coraz mniej. Mimo to nie można bagatelizować wymogu przeszkolenia personelu w zakresie obsługi systemu elektronicznej dokumentacji medycznej. Jak się do tego zabrać?

Agenta kursu

Personel placówki służby zdrowia powinien orientować się, jak w praktyce wygląda elektroniczny obieg dokumentów oraz w jaki sposób dokumentacja powinna być przechowywana, zabezpieczana i udostępniana chorym. Uczestnicy szkolenia muszą zaznajomić się z polityką i procedurami zabezpieczenia oraz dostępu do danych wrażliwych w placówce medycznej. Kilkugodzinny kurs powinien być połączony z praktycznymi ćwiczeniami.

Istota szkolenia

Nie zapominajmy o tym, że elektroniczna dokumentacja medyczna jest najważniejszym dokumentem, na którym opiera się proces weryfikacji czynności podjętych przez specjalistę oraz potwierdzenia roszczeń chorego, dlatego niezwykle istotne jest, aby lekarze, położne i pielęgniarki potrafili wcielić w życie wszystkie reguły właściwego postępowania z e-kartoteką. Jednostki służby zdrowia mają bowiem kluczowy wpływ na prowadzenie oraz gromadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej i to właśnie one są odpowiedzialne za wszystkie formalne nieścisłości. Niewłaściwe prowadzenie e-dokumentacji skutkować może sankcją finansową, sankcji administracyjną lub nawet odpowiedzialnością karną.

Odbiorcy informacji

Kurs obsługi systemu elektronicznej dokumentacji medycznej adresowany jest m.in. do pracowników służby zdrowia, osób zarządzających placówkami medycznymi oraz pracowników recepcji. Szkoleniowiec zobowiązany jest do przedstawienia zagadnień z zakresu rejestracji chorego, prowadzenia wszystkich etapów leczenia oraz archiwizowania historii choroby.

Kto powinien przeprowadzić szkolenie?

Osoba odpowiedzialna za zaznajomienie uczestników kursu z najważniejszymi sprawami dotyczącymi przepływu danych, ich ochrony i udostępniania informacji, powinna mieć szeroką wiedzę na temat systemów zarządzania jakością, zdrowia publicznego oraz zasad ochrony zdrowia. Największą wiedzą w tej kwestii dysponują praktycy z zakresu wdrażania i prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Prelegent powinien wykazać się również wiedzą z dziedziny nowych technologii.

Optymalne rozwiązanie

Najtańszą i najszybszą metodą przeprowadzenia szkolenia dla personelu są kursy on-line w ramach tzw. e-learningu. Aby je zrealizować, wystarczy wykupić dostęp do e-szkolenia za ok. 300 zł oraz zebrać lekarzy, pielęgniarki i położne w miejscu, w którym zostanie ono przeprowadzone. Dobrą praktyką po zakończeniu kursu jest sprawdzenie wiedzy personelu medycznego w praktyce, np. zlecenie wykonania kilku czynności w systemie elektronicznej dokumentacji medycznej.