W gabinetach dentystycznych coraz częściej mamy do czynienia z elektroniczną dokumentacją medyczną. W jakim stopniu e-kartoteka wpływa na pracę lekarzy i ułatwia zaplanowanie oraz przebieg wizyty pacjentom? O tym w dzisiejszym wpisie.

Wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej sprawia, że gabinet stomatologiczny staje się bardziej efektywny, ponieważ e-kartoteka pozwala zaoszczędzić czas na etapie wypełnienia formalności. E-kartoteka spełnia wymogi obecnie panującego prawa dotyczącego prowadzenia i gromadzenia historii choroby pacjentów, a ponadto dba o ochronę danych, w tym danych wrażliwych.

Dowolna konfiguracja modułów

Wychodząc naprzeciw potrzebom gabinetów dentystycznych, program służący do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, jest podzielony na kilka modułów, umożliwiając ich dowolną konfigurację. Oczywiście wraz z rozwojem oferty gabinetu specjalistycznego, program ten może zostać dowolnie rozbudowany, zachowując informacje zgromadzone do tej pory. E-kartoteka wpisuje się w panujące trendy dotyczące branży IT. Po implementacji oprogramowania EDM przychodzi czas na naukę obsługi funkcji nowego programu przez personel gabinetu stomatologicznego, upoważniony do dostępu do e-kartoteki.

Wymogi prawne

Według litery prawa, elektroniczna dokumentacja medyczna musi być prowadzona chronologicznie, a wszelkie wpisy powinny być wprowadzane bez zbędnej zwłoki. Kluczowe wymogi właściwie prowadzonej historii choroby pacjenta to: podanie danych pozwalających na identyfikację chorego, tj. imię, nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania, płeć, wiek, nazwa placówki oferującej świadczenia, diagnoza oraz przebieg leczenia. Istotne jest, aby wszelkie adnotacje były podpisane przez specjalistę.

Czas na przetestowanie programu

Etapem poprzedzającym zaoferowanie gabinetom medycznym nowego oprogramowania, jest testowanie go w realiach praktyk lekarskich. Według specjalistów, idealna elektroniczna dokumentacja medyczna, powinien być: prosta i bezproblemowa w obsłudze, posiadać intuicyjne menu, dbać o bezpieczeństwo informacji na temat stanu zdrowia pacjentów, umożliwiać przechowywanie danych w chmurze. Ważną rolę spełnia również bieżący kontakt z firmą z branży nowych technologii, która doskonale zna specyfikę pracy stomatologów.

Ostateczny termin wdrożenia EDM

Na koniec warto wspomnieć, że według z artykułu 56 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, (z 13 kwietnia 2015 r. Dz. U. 2015 poz. 636 z późń. zm.) elektroniczna dokumentacja medyczna będzie jedyną formą kartoteki prowadzonej m.in. w gabinetach stomatologicznych od 1 stycznia 2018 r. Data wdrożenia e-dokumentacji została już dwukrotnie zmieniona. Zgodnie z pierwszym założeniem miał być to 1 sierpnia 2014 r., w późniejszym czasie – 1 sierpnia 2017 r. Ostania aktualizacja weszła w życie 12 grudnia 2015 r. (elektroniczna dokumentacja medyczna wejdzie w życie do wszystkich placówek 1 stycznia 2018 r.).