Hospicjum to miejsce, w którym rola systemu elektronicznej dokumentacji medycznej jest nieoceniona. Pozwala bowiem o wiele szybciej i sprawniej wykonywać szereg obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki nad chorymi.

Długa lista świadczeń

Do hospicjum kierowani są chorzy na podstawie zaleceń specjalistów w przypadku chorób nieuleczalnych, tj. nowotwory. Świadczenia w stacjonarnych placówkach udzielane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez lekarzy i pielęgniarki. Ponadto świadczenia medyczne hospicjum dotyczą również tzw. opieki wyręczającej, czyli przyjęcia chorego na nie dłużej niż 10 dni. Lista usług oferowanych w tego typu placówkach jest bardzo długa i obejmuje, m.in. opiekę specjalistyczną, psychologiczną, leczenie farmakologiczne oraz leczenie bólu. W przypadku hospicjum wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej jest naprawdę dużym odciążeniem dla personelu służby zdrowia, jak i samych pacjentów.

Usługi świadczone w domu

Specyfika świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pracowników hospicjów charakteryzuje się tym, że spora ich część realizowana jest w domu. Warto nadmienić, że w ramach opieki hospicyjnej chory ma całodobowy dostęp do świadczeń udzielanych przez specjalistów przez 7 dni w tygodniu. Jeśli chodzi o młodszych pacjentów, to do hospicjum domowego przyjmowane są osoby nieletnie poniżej 18. roku życia w schyłkowym okresie choroby.

Karta wizyt

Lekarze i pielęgniarki udzielające świadczeń w ramach hospicjum domowego mają obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z regułami dotyczącymi wizyt domowych. Obecnie każda wizyta personelu hospicjum w domu pacjenta jest potwierdzana przez chorego, członka rodziny lub opiekuna i polega na dość czasochłonnym wypełnieniu „Karty wizyt w domu chorego”. Podopieczni hospicjum, członkowie ich rodzin lub opiekunowie otrzymują zalecenia od specjalisty dotyczące dalszego postępowania medycznego. Dzięki elektronicznej dokumentacji medycznej łatwiej i o wiele szybciej będzie można wypełniać kartotekę pacjenta lub cofnąć się do zapisów z przeszłości. Wpisanie zaleceń do systemu elektronicznej dokumentacji medycznej umożliwiałoby dostęp do informacji o każdej porze, gdyby zaszła taka potrzeba.

Procedury dotyczące papierowej dokumentacji

W przypadku papierowej formy dokumentację medycznej prowadzonej w hospicjum, kartotekę udostępnia się choremu lub osobie upoważnionej przez pacjenta, również po jego śmierci. Aby otrzymać kopię historii choroby, należy pobrać i wypełnić stosowny wniosek. Udostępnienie kserokopii dokumentacji medycznej następuje w terminie do 2 tygodni, licząc od daty złożenia wniosku. Osoba odbierająca dokumentację medyczną powinna zgłosić się w wyznaczone miejsce z dokumentem tożsamości. Wydanie dokumentacji medycznej odbywa się z poszanowaniem poufności i ochrony danych osobowych, ale papierowa forma dokumentacji nigdy nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa.