Wzrost poziomu informatyzacji polskich placówek służby zdrowia spowodował, że zbliżający się wymóg wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej przestaje być dla nich dużym wyzwaniem.

Polskie lecznice idą z duchem czasu. Jakie korzyści dla pacjentów i pracowników służby zdrowia niesie wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej? Oto 5 kluczowych:

  1. Dostęp do informacji w każdym miejscu i czasie

Korzystanie z systemu elektronicznej dokumentacji medycznej usprawnia realizację procesów, które mają miejsce we wszystkich komórkach placówki służby zdrowia, w których do tej pory prowadzenie kartoteki odbywało się w tradycyjny sposób. Bezproblemowy dostęp do danych dotyczących historii choroby pacjenta, ułatwia pracę personelu medycznego, również w trybie pracy zdalnej.

  1. Mniejsze prawdopodobieństwo popełnienia błędu

Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej wyeliminuje błędy powstałe na skutek ręcznego wypełniania kartoteki. Od przyszłego roku będzie ona o wiele bardziej czytelna, a co więcej, opatrzona elektronicznym podpisem. Aby poznać przebieg choroby, wystarczy dostęp do internetu i urządzenie, na którym specjalista zaloguje się do systemu. Dzięki elektronicznej dokumentacji medycznej, medycy mają dostęp do wszystkich zdarzeń, do których doszło w trakcie procesu leczenia, a ponadto mogą uzupełniać je o nowe zalecenia.

  1. Oszczędność czasu

Korzystanie z e-kartoteki w znacznym stopniu eliminuje ryzyko powstania błędu informacyjnego, ogranicza także czas obsługi chorego do minimum. Wiąże się to bezpośrednio z gwarancję postawienia właściwej diagnozy. Należy pokreślić, że medyk nie traci czasu na analizę papierowej dokumentacji, bowiem wszystkie dane znajdują się w przejrzystym systemie.

  1. Bezpieczeństwo przechowywania dokumentacji

Każda zmiana wprowadzona do systemu elektronicznej dokumentacji medycznej jest opatrzona nazwiskiem jej autora, co zapobiega powstawaniu jakichkolwiek nadużyć. Elektroniczna dokumentacja medyczna jest bezpieczna, ponieważ przechowywana jest na serwerach, co gwarantuje odzyskanie danych nawet po ich mechanicznym uszkodzeniu. Zalanie lub pożar w pomieszczeniu, w którym przechowywana była papierowa dokumentacja, oznacza bezpowrotną utratę danych.

  1. Wzrost efektywności pracy lekarzy i pielęgniarek

Zarówno chorzy, jaki i personel służby zdrowia, dostrzegają same zalety wprowadzenia  systemu elektronicznej dokumentacji medycznej. Korzystanie z niego sprzyja natychmiastowemu generowaniu raportów, szybkiej komunikacji, np. z laboratorium, a także zwiększa komfort pracy personelu medycznego. W chwili odejścia papierowej dokumentacji medycznej do lamusa, olbrzymie archiwa gromadzące sterty papieru, odejdą w niepamięć. Likwidacja powierzchni magazynowej wiąże się z dużymi oszczędnościami dla każdej placówki medycznej.