Koniec roku zbliża się coraz szybciej, a to oznacza, że czasu na wdrożenie e-Recepty z dnia na dzień pozostaje coraz mniej. Placówki medyczne, które nie korzystają jeszcze z e-Recept, nadal mogą mieć wiele pytań związanych z ich wdrożeniem i obsługą. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnili dokumentację, której zadaniem jest ułatwienie wejścia w świat e-zdrowia i odpowiedź na najważniejsze pytania związane z elektronicznymi receptami. W artykule krótko przedstawiamy obie publikacje i jednocześnie zachęcamy do ich lektury zarówno placówki korzystające już z e-Recept, jak i te, które dopiero będą wdrażały to rozwiązanie u siebie.


e-Recepta – pytania i odpowiedzi

Pierwszym dokumentem, z którym na pewno warto się zapoznać, jest poradnik dla pracowników medycznych i aptekarzy, zawierający opis działania e-Recepty oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez osoby wystawiające i realizujące recepty w formie elektronicznej. Poradnik został wypracowany wspólnie przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Naczelną Izbę Aptekarską i stanowi syntetyczny opis e-Recepty wraz z wyjaśnieniem wątpliwości dotyczących jej wdrożenia.

e-Recepta – pytania i odpowiedzi

 

Poniżej kilka przykładowych pytań, które zostały opracowane w poradniku:

 

Sprawdź poradnik

 


Wystawianie i realizowanie e-recept w razie braku dostępu do systemu e-zdrowie (P1)

Drugim dokumentem jest instrukcja opublikowana przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, dotycząca zasad postępowania w przypadku braku dostępu do systemu e-zdrowie (P1). W instrukcji zostały opisane m.in. sytuacje, w których dopuszczone jest wystawienie recept tradycyjnych (papierowych) oraz warunki realizacji e-Recept przez pacjenta w przypadku niedostępności systemu P1.

Wystawianie i realizowanie e-recept w razie braku dostępu do systemu e-zdrowie (P1)

 

Z instrukcji można dowiedzieć się m.in.:

 

Sprawdź instrukcję

 


 

Sprawdź również