Nowoczesne technologie informatyczne stały się nieodłącznym elementem służby zdrowia, a jednym z wielu przykładów rozwoju e-zdrowia są elektroniczne recepty. Głównym zadaniem e-Recepty jest usprawnienie procesu obsługi pacjenta oraz pracy osób uczestniczących w procesie jej obiegu (szerzej o korzyściach z wprowadzenia e-Recept dla pacjentów, farmaceutów oraz lekarzy pisaliśmy tutaj). Wartym podkreślenia jest również fakt, że od 1 stycznia 2020 roku wystawianie e-Recept będzie obowiązkowe dla wszystkich przychodni i gabinetów lekarskich, w tym również placówek komercyjnych. W związku z tym w najnowszym artykule przyglądamy się bliżej m.in. temu, jak przebiega proces podłączenia placówki do systemu P1 oraz w jaki sposób konfiguruje się integrację z P1 i wystawia e-Recepty w systemie Mediporta.


Jak przebiega wystawianie e-Recept w systemie Mediporta?

Wystawianie e-Recept w systemie Mediporta jest równie łatwe, jak recept tradycyjnych. Wystarczy, że użytkownik po wyszukaniu leków i dodaniu ich na receptę, zamiast przycisku  (wydruk tradycyjnej – papierowej recepty) kliknie przycisk  (elektronizacja recepty). W kolejnym kroku użytkownik musi podpisać dokument elektronicznej recepty certyfikatem PUE ZUS (wczytanym do systemu) lub podpisem kwalifikowanym (zainstalowanym na komputerze) – po tej czynności e-Recepta zostanie wysłana do systemu P1.

Elektronizacja recepty (podpisywanie dokumentu e-Recepty) w systemie Mediporta

Warto też dodać, że podczas wystawiania e-Recept w systemie Mediporta, użytkownik może skorzystać ze wszystkich ułatwień, z których do tej pory korzystał przy wystawianiu recept tradycyjnych (papierowych), np.:

Chciałbyś wypróbować wystawianie e-Recept za darmo? Możesz to zrobić w bezpłatnej wersji systemu Mediporta Rx.

ZAMÓW MEDIPORTĘ RX


Jak przebiega podłączenie placówki medycznej do systemu P1?

Aby w placówce medycznej (Podmiocie Leczniczym lub Praktyce Lekarskiej) możliwe było wystawianie e-Recept, musi ona zrealizować kilka prostych kroków związanych z podłączeniem do systemu P1 oraz konfiguracją systemu informatycznego, z którego korzysta. Nie należy też zapominać, o uzyskaniu przez pracowników medycznych określonych certyfikatów, bez których podpisywanie dokumentów elektronicznych (e-Recept) nie będzie możliwe. Poniżej krótko przyglądamy się temu, jak przebiega proces podłączenia placówki do systemu P1 oraz wskazujemy źródła i materiały pomocnicze, które ułatwią jego realizację.

» Krok 1 – złożenie wniosku o podłączenie Podmiotu Medycznego lub Praktyki Lekarskiej do systemu P1Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL)

Wniosek jest dostępny RPWDL (na stornie https://rpwdl.csioz.gov.pl) a jego złożenie jest możliwe po zalogowaniu się na swoje konto. Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku podmiot medyczny otrzyma niezbędne dane i certyfikaty (TLS oraz WSS), które są wymagane do podłączenia systemu informatycznego placówki do systemu P1.

Materiały pomocnicze:

 

» Krok 2 – uzyskanie przez pracownika certyfikatu umożliwiającego podpisywanie dokumentów elektronicznych podpisem cyfrowym, np. profil zaufany, certyfikat PUE (ZUS) lub podpis kwalifikowany

Uzyskanie przez pracownika jednego z ww. certyfikatów jest niezbędne do podpisywania e-Recept (oraz innych dokumentów elektronicznych) i wysyłania ich do systemu P1. Przed rozpoczęciem starań o określony certyfikat warto zorientować się, za pomocą jakich certyfikatów możliwe jest podpisywanie dokumentów elektronicznych w danym systemie informatycznym. W przypadku systemu Mediporta podpisywanie dokumentów elektronicznych możliwe jest przy wykorzystaniu (bezpłatnego) certyfikatu PUE lub (płatnego) podpisu kwalifikowanego:

Należy zaznaczyć, że w przypadku sporej części pracowników medycznych kwestia certyfikatów jest o tyle prosta, że posiadają oni już certyfikat PUE, który uzyskali na potrzeby podpisywania i wysyłania elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) do Platformy Usług Elektronicznych (PUE). W ich przypadku wyrabianie dodatkowego certyfikatu (np. płatnego podpisu kwalifikowanego) na potrzeby obsługi e-Recept nie będzie konieczne, ponieważ posiadając certyfikat PUE oprócz podpisywania e-ZLA, możliwe jest również podpisywanie elektronicznych recept.

Materiały pomocnicze:

 

» Krok 3konfiguracja systemu informatycznego i podłączenie do systemu P1

Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku w RPWDL o podłączenie do systemu P1 (Krok 1) oraz uzyskaniu certyfikatów umożliwiających podpisywanie dokumentów elektronicznych (Krok 2), należy zgłosić się do dostawcy systemu informatycznego, w celu uzyskania dostępu do modułu e-Recepty. Po uruchomieniu modułu możliwa będzie konfiguracja integracji z systemem P1, polegająca m.in. na wczytaniu certyfikatów udostępnionych w RPWDL (TLS oraz WSS). W tym miejscu należy dodać, że w zależności od systemu, konfiguracja modułu e-Recepty może przebiegać inaczej i będzie wymagała od użytkownika przeprowadzenia innych czynności (konfigurację integracji w systemie Mediporta opisano poniżej).

 

Jak przebiega konfiguracja modułu e-Recepty w systemie Mediporta?

Przed przystąpieniem do konfiguracji w systemie Mediporta należy wcześniej zamówić moduł e-Recepty wysyłając zgłoszenie na adres pomoc@mediporta.pl. Sam proces konfiguracji jest szybki i polega na przeprowadzeniu kilku prostych czynności, które opisano poniżej.

1. Wczytanie uzyskanych w RPWDL certyfikatów (TLS oraz WSS) w widoku świadczeniodawcy.

Wczytanie certyfikatów uzyskanych w RPWDL (TLS i WSS) w widoku świadczeniodawcy

2. Wybór wczytanych certyfikatów i wprowadzenie pozostałych danych (OID usługodawcy oraz identyfikator biznesowy usługodawcy) wymaganych do uruchomienia integracji z systemem P1.

Wybór wczytanych certyfikatów i uzupełnienie pozostałych danych

3. Wczytanie w widoku edycji konta pracownika wystawiającego e-Recepty certyfikatu PUE lub zainstalowanie na komputerze podpisu kwalifikowanego.

Wczytanie certyfikatu PUE umożliwiającego podpisywanie e-Recept

4. Włączenie funkcji wystawiania e-Recept w wybranych komórkach placówki.

Włączenie wystawiania e-Recept na poziomie komórki

Szczegółowy opis wszystkich ww. kroków znajduje się w przewodniku e-Recepty i recepty tradycyjne, który klienci Mediporty mogą pobrać w systemie. Na koniec warto też dodać, że w ramach pomocy technicznej świadczonej przez Centrum Wsparcia, wszyscy klienci Mediporty mogą uzyskać wsparcie w zakresie konfiguracji modułu e-Recepty.

SPRAWDŹ E-RECEPTĘ


e-Recepta w liczbach

Nowoczesnych rozwiązań, do których należy e-Recepta na pewno nie należy się bać, np. z uwagi na wiek i przeświadczenie, że nowe technologie „są dla mnie za trudne”, „będą stanowiły problem”, „nie poradzę sobie” itd. Świadczą o tym m.in. dane udostępnione przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (źródło) mówiące o tym, że aż 69% e-Recept do końca czerwca 2019 r. wystawili lekarze w grupie wiekowej 41+. Co warte jest podkreślenia drugą grupą wiekową biorąc pod uwagę liczebność wystawionych e-Recept stanowią lekarze seniorzy, w wieku od 61 do 70 lat, którzy wystawili 13% wszystkich elektronicznych recept. CSIOZ wskazuje natomiast słabą aktywność wśród młodych lekarzy, w przedziale wiekowym do 21 do 40 lat, którzy wystawili zaledwie 17% wszystkich e-Recept. Jako ciekawostkę Centrum podaję również fakt, że najstarszy lekarz w Polsce, który wystawił e-Receptę, ma 88 lat.

To, że pracownicy medyczni coraz chętniej wystawiają elektroniczne recepty, potwierdzają też inne dane CSIOZ, które obrazują, w jaki sposób zwiększała się liczba wystawionych e-Recept w ciągu poszczególnych miesięcy 2019 r. Do końca czerwca 2019 r. ponad 6000 lekarzy z ponad 1100 placówek leczniczych wystawiło blisko 2 mln 400 tys. e-Recept. e-Recepty otrzymało ponad 480 tys. pacjentów.

Wzrost liczby wystawionych e-Recept (dane CSIOZ)

Wzrost liczby wystawionych e-Recept (dane CSIOZ) – źródło grafiki

 

Podobne wnioski otrzymujemy także z analizy użytkowania systemu Mediporta:

Należy także zaznaczyć, że już ponad 23% wszystkich klientów Mediporty, wystawiających recepty wystawia je w formie elektronicznej.


Podsumowanie

Dane zaprezentowane przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia oraz analiza wykorzystania systemu Mediporta nie pozostawiają wątpliwości, że liczba wystawionych e-Recept powiększa się z miesiąca na miesiąc. Z pewnością wpływa na to fakt, że obecnie już wszystkie apteki w Polsce mogą realizować e-Recepty i że coraz więcej placówek medycznych nie czeka z wdrożeniem elektronicznych recept do 1 stycznia 2020 roku, mając świadomość tego, że całe przedsięwzięcie wymaga wcześniejszego przygotowania. Wbrew pozorom, czasu na wdrożenie e-Recept nie pozostało już zbyt wiele, dlatego ważne jest, aby placówki i pracownicy medyczni jak najszybciej uzyskali wszystkie niezbędne certyfikaty oraz wybrali oprogramowanie umożliwiające wystawianie recept w formie elektronicznej. To sprawi, że po 1 stycznia 2020 roku obowiązek wystawiania e-Recept w placówkach będzie realizowany bez przeszkód, co w ostatecznym rozrachunku przełoży się na wysoką jakość obsługi pacjenta i komfort pracy personelu medycznego.

Chcesz już teraz przygotować się na obowiązkowe wystawianie e-Recept? Sprawdź bezpłatną wersję systemu Mediporta Rx i wystawiaj elektroniczne recepty zupełnie za darmo!

ZAMÓW MEDIPORTĘ RX

Na koniec warto jeszcze dodać, że ważną rolę w procesie wdrażania usług związanych z e-zdrowiem (w tym e-Recept) odgrywają także Ministerstwo Zdrowia, CSIOZ oraz NFZ. W dużej mierze to właśnie od skutecznej kampanii informacyjnej prowadzonej przez te instytucje zależeć będzie edukacja personelu medycznego i pacjentów oraz przedstawienie najważniejszych zalet związanych z wygodą, komfortem pracy i pozytywnym wpływem e-Recept na proces leczenia.


Sprawdź również: