Już niebawem w systemie elektronicznej dokumentacji medycznej dostępne będą e-recepty i e-skierowania. Kiedy to nastąpi? Zachęcamy do lektury dzisiejszego wpisu.

Elektroniczna recepta ma być dokumentem powszechnie obowiązującym. W wyjątkowych przypadkach, o których mowa w ustawie, będzie można stosować tradycyjne recepty, np. w sytuacji braku dostępu do platformy P1. W następujący sposób można rozpisać plan poszczególnych etapów wcielenia w życie elektronicznych recept i pozostałych e-dokumentów, które będą dostępne w elektronicznej dokumentacji medycznej:

2016 – 2017 – wdrożenie funkcjonalności e-recepty, która będzie docelowo dostępna na internetowym koncie chorego,

2018 – uzyskanie funkcjonalności e-skierowania,

2019 – powstanie elektronicznego zwolnienia i zlecenia,

2020 – pełna funkcjonalność hurtowni danych i analiz typu data mining.

Powyższy harmonogram prac jest rozłożony w czasie w celu wyeliminowania wszystkich niedoskonałości systemu. Przez kilka kolejnych lat, czyli do 2020 roku, będzie można stosować zarówno papierową, jak i elektroniczną formę recept. Po tym okresie tradycyjne recepty nie będą już wypisywane.

E-zlecenia na wyroby medyczne będą dużym ułatwieniem dla pacjenta, gdyż jego wizyta w oddziale NFZ nie będzie już konieczna. Z kolei wprowadzenie elektronicznych skierowań, zmniejszy kolejki do lekarzy, ponieważ uniemożliwi jednoczesne rejestrowanie się do specjalistów w kilku różnych placówkach służby zdrowia. Chory nie będzie musiał dostarczać do lecznicy oryginału tradycyjnego skierowania – wystarczy rozmowa telefoniczna, której celem będzie weryfikacja.

Warto podkreślić, że informacje, jakie powinna zawierać e-recepta, która wkrótce będzie dostępna w systemie elektronicznej dokumentacji medycznej, w dużej mierze są takie same jak w przypadku tradycyjnych wymogów. Na elektronicznych receptach będzie można podawać wyłącznie jeden produkt leczniczy albo wyrób medyczny. Ważną informacją jest możliwość łączenia recept w pakiety. Chory otrzyma dostęp do recepty w postaci klucza, kod dostępu, a także identyfikator recepty, datę jej wystawienia, numer prawa wykonywania zawodu specjalisty i numer telefonu kontaktowego.

W planach jest także wprowadzenie usprawnień określanych terminem telemedycyna. Mamy tu na myśli o rozwiązania, które pozwolą specjalistom nadzorować stan zdrowia chorego, bez konieczności osobistego kontaktu. W grę wchodzi m.in. zdalne zlecanie przeprowadzenia diagnostyki, informowanie o wynikach badań oraz ich kontrola. Pomysł dotyczy usług świadczonych zarówno lekarzy, jak i pielęgniarki, i położne. Novum ma być również posługiwanie się Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (w skrócie KUZ), czyli spójnego dla wszystkich chorych dokumentu legitymizującego do opieki medycznej. Warto podkreślić, że KUZ z założenia ma być obowiązkowym, a zarówno kluczowym dokumentem, który służyć ma weryfikacji osób, którym przysługuje opieka zdrowotna. Chory, prócz obowiązku okazania dokumentu, o którym mowa, będzie musiał potwierdzić swą tożsamość, ponieważ karta nie będzie zawierała zdjęcia.