Każdy pacjent służby zdrowia ma świadomość, że obowiązek przechowywania dokumentacji medycznej oraz ochrony zawartych w niej danych spoczywa na podmiocie, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej. Jednak nie wszyscy są zorientowani, jak długo dokumentacja ta musi być przechowywana przez placówkę i czy elektroniczna dokumentacja medyczna spełnia wymogi ustawodawcy. Pora rozwiać wszystkie wątpliwości.

Możemy wyróżnić kilka trybów postępowania z oryginalną dokumentacją medyczną:

Po upływie czasu określonego przez ustawodawcę, dokumentację należy zniszczyć w sposób uniemożliwiający identyfikację chorego. Jeśli placówka, z usług której korzystał, ulegnie likwidacji, to dokumenty trafiają do archiwum, wskazanego przez Ministerstwo Zdrowia. Gdy mamy do czynienia z przejęciem przychodni lub szpitala przez inną placówkę medyczną, dokumentacja zostaje przeniesiona do nowej placówki medycznej.

Przepisy polskiego prawa nie precyzują warunków, jakie muszą spełniać pomieszczenia, w których przechowywana jest dokumentacja medyczna. Wiadomo jedynie, że podmiot musi zapewnić położenie chroniące dokumentację medyczną przed zniszczeniem lub dostaniem się jej w niepowołane ręce. Wymagania te spełnia elektroniczna dokumentacja medyczna, o której ze względu na termin uchwalenia obowiązujących przepisów prawnych, nie wspomniano w aktach prawnych regulujących przepisy. Oznacza to, że zasady przechowywania dokumentacji medycznej wymagają doprecyzowania oraz nowelizacji, która będzie spójna ze współczesnymi realiami służby zdrowia.

W poniższych aktach prawnych znajdują się kompleksowe informacje na temat obowiązujących zasad przechowywania dokumentacji medycznej: