Szablony recept to jedno z wielu usprawnień w systemie Mediporta, za pomocą którego personel może w prosty sposób przyśpieszyć proces wystawiania recepty na leki gotowe i leki recepturowe dla pacjenta. Dzięki szablonom pracownik medyczny nie musi za każdym razem wyszukiwać i dodawać tych samych leków do recepty, np. przepisywanych w okresie zwiększonej zachorowalności na grypę itd. Wybierając w kolejnych wizytach wcześniej zapisany szablon recepty, można w szybki i prosty sposób ponownie wystawić receptę zawierającą określony zestaw leków, zachowując przy tym możliwość edycji, usuwania i dodawania nowych leków do recepty. Na podstawie zapisanego szablonu recepty możliwe jest wystawianie zarówno recept tradycyjnych (papierowych), jak i recept elektronicznych (e-Recept).


W jaki sposób działają szablony recept?

Dodanie nowej recepty na podstawie zapisanego szablonu polega na kliknięciu jednego z dwóch przycisków: (recepta refundowana) lub  (recepta nierefundowana) w zakładce z symbolem gwiazdki (), w sekcji Recepty. W zakładce wyświetlanych jest 5 najczęściej wykorzystywanych szablonów recept, a dzięki wyszukiwarce, użytkownik może filtrować listę i wyszukiwać inne zapisane przez siebie szablony. Warto też dodać, że szablonów recept nie można udostępniać innym użytkownikom systemu (szablony recept nie są współdzielone).

Dodawanie recepty na podstawie szablonu


Jak edytować i wystawić receptę dodaną na postawie szablonu?

Przejście do edycji recepty dodanej na podstawie szablonu jest możliwe po kliknięciu przycisku z symbolem ołówka (). W trybie edycji możliwa jest np. zmiana informacji dotyczących leków (np. dawkowania), a także usunięcie lub dodanie do recepty nowych leków. Po zakończeniu edycji i zapisie zmian użytkownik może w prosty sposób zdecydować, o tym, w jakiej formie wystawi receptę dla pacjenta:

Edycja recepty dodanej na podstawie szablonu


W jaki sposób tworzyć nowe szablony recept?

Tworzenie nowego szablonu recepty polega na kliknięciu ikony gwiazdki () przy recepcie dodanej do sekcji Recepty oraz wprowadzeniu nazwy szablonu w dodatkowym oknie (po wprowadzonej nazwie będzie możliwe np. wyszukanie szablonu podczas dodawania nowej recepty na jego podstawie).

Dodawanie nowego szablonu recepty


Jakie dane są zapisywane w szablonie recepty?

W szablonie recepty z lekami gotowymi są zapisywane leki, które zostały dodane do recepty, w tym:

W szablonie recepty z lekami recepturowymi są zapisywane substancje, które zostały dodane do recepty, w tym:

W szablonach recept (z lekami gotowymilekami recepturowymi) nie są zapisywane informacje związane z pacjentem oraz realizacją recepty wprowadzone w polach:

Warto także pamiętać, że dodane w wizycie recepty są zapisywane również w szablonach wizyt, których opis możesz znaleźć tutaj.


W jaki sposób edytować lub usunąć z systemu zapisany szablon recepty?

Zapisane przez użytkownika szablony recept są dostępne w widoku Wizyty > Szablony > (zakładka) Szablony recept. Z poziomu widoku użytkownik może:

Lista zapisanych szablonów recept


Sprawdź również: