Coraz więcej przychodni medycznych oraz gabinetów lekarskich decyduje się na posiadanie oprogramowania medycznego. Oprogramowanie dla placówek medycznych może obejmować różnorodne funkcje, które pomagają w zarządzaniu operacjami codziennymi i zapewnianiu wysokiej jakości opieki zdrowotnej. Wprowadzane przez ustawodawcę wymogi e-dokumentów (Elektroniczna Dokumentacja Medyczna, e-recepty, e-ZLA, e-skierowania, EZWM itd.) wymuszają posługiwanie się odpowiednio przygotowanym oprogramowaniem.

Teraźniejszość w opiece zdrowotnej 

Zmiany w strukturze demograficznej i starzejące się społeczeństwo generują coraz większe zapotrzebowanie na opiekę medyczną. To prowadzi do wzrostu obciążenia placówek medycznych -wymaga dostosowania infrastruktury, zasobów i personelu medycznego do zwiększonego zapotrzebowania.

Koszty opieki zdrowotnej stale rosną. Wzrosty kosztów dotyczą zarówno leków, procedur medycznych, jak i utrzymania infrastruktury medycznej. Także szybki postęp technologiczny w medycynie stawia wyzwanie przed systemem medycznym. Konieczne jest zapoznawanie się na bieżąco z nowymi technologiami, wdrażanie ich w praktykę medyczną i zapewnienie odpowiedniego szkolenia personelu medycznego. Wdrażanie i zarządzanie systemami informatycznymi, elektronicznymi kartami pacjenta, wymianą danych medycznych i telemedycyną stawia przed systemem medycznym wyzwania związane z ochroną prywatności danych oraz zapewnieniem bezpiecznego i skutecznego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w opiece zdrowotnej.


Wyzwania stojące przed oprogramowaniem medycznym

Każda placówka medyczna powinna korzystać z oprogramowania medycznego. Oprogramowanie medyczne ma zasadnicze znaczenie dla poprawy efektywności, dokładności i jakości opieki medycznej. Umożliwia łatwiejsze zarządzanie danymi, zwiększa efektywność pracy wszystkich pracowników zaangażowanych w proces leczenia, minimalizuje ryzyko błędów i usprawnia procesy opieki zdrowotnej.

Oto kilka głównych powodów, dlaczego oprogramowanie jest niezbędne:

 1. Zarządzanie danymi pacjentów: Oprogramowanie medyczne umożliwia skuteczne zarządzanie danymi pacjentów. Może to obejmować przechowywanie historii medycznej, wyników badań, informacji o alergiach, recept i innych istotnych danych. Dzięki temu personel medyczny ma łatwy dostęp do kompleksowych informacji o pacjencie, co wpływa na jakość opieki i umożliwia szybsze podejmowanie decyzji.
 2. Terminowe planowanie i zarządzanie wizytami: Oprogramowanie medyczne umożliwia planowanie i zarządzanie wizytami pacjentów. Może to obejmować harmonogramowanie wizyt, przypominanie o terminach, rejestrację online, zarządzanie kolejnością i optymalizację czasu. Dzięki temu personel medyczny może efektywnie zarządzać harmonogramem pacjentów, minimalizując czas oczekiwania i poprawiając obsługę pacjentów.
 3. Elektroniczne zapisy medyczne: Oprogramowanie medyczne umożliwia przechowywanie elektronicznych kartotek medycznych. Zamiast tradycyjnych papierowych dokumentów, program umożliwia łatwe tworzenie, przechowywanie i dostęp do danych medycznych pacjentów. To eliminuje konieczność przechowywania dużych ilości dokumentów papierowych, ułatwia udostępnianie informacji między różnymi placówkami medycznymi i poprawia dostępność danych w czasie rzeczywistym.
 4. Wspomaganie procesów diagnostycznych: Oprogramowanie medyczne może dostarczać narzędzi do wspomagania procesów diagnostycznych. Może to obejmować analizę wyników badań, generowanie raportów i obrazowanie medyczne. Dzięki temu lekarze i personel medyczny mają dodatkowe narzędzia do oceny, diagnozowania i monitorowania stanu pacjenta.
 5. Ułatwienie raportowania i analizy danych: Oprogramowanie medyczne ułatwia raportowanie i analizę danych dotyczących pacjentów, wyników badań, efektywności procesów i innych wskaźników. Może to pomóc placówkom medycznym w monitorowaniu wyników, identyfikowaniu obszarów do poprawy, dostarczaniu raportów statystycznych i spełnianiu wymagań raportowania dla organów regulacyjnych i płatników.

Cechy dobrego oprogramowania dla placówek medycznych

Oprogramowanie medyczne musi być produktem dobrym i godnym zaufania, ponieważ ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pacjentów, jakości opieki medycznej i efektywności placówek medycznych.

Jakie cechy musi posiadać dobre oprogramowanie? Poniżej przedstawimy kilka najważniejszych:

 1. Bezpieczeństwo danych: Oprogramowanie medyczne powinno zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa danych pacjentów. Powinno być zgodne z najnowszymi standardami bezpieczeństwa, takimi jak szyfrowanie danych, kontrola dostępu, monitorowanie audytu i zabezpieczenia przed cyberatakami.
 2. Intuicyjny interfejs użytkownika: Oprogramowanie medyczne powinno mieć intuicyjny i łatwy w obsłudze interfejs użytkownika. Powinno być zaprojektowane z myślą o różnych użytkownikach, takich jak lekarze, pielęgniarki, rejestratorzy i personel administracyjny, aby umożliwić im wygodne korzystanie z oprogramowania bez zbędnego wysiłku.
 3. Personalizacja i konfigurowalność: Oprogramowanie medyczne powinno umożliwiać personalizację i konfigurowalność zgodnie z indywidualnymi preferencjami i potrzebami użytkowników. Powinno być elastyczne i dostosowalne do różnych ustawień i wymagań placówek medycznych.
 4. Integracja z innymi systemami: Dobre oprogramowanie medyczne powinno być zdolne do integracji z innymi systemami medycznymi i urządzeniami. Wymiana danych z systemami zarządzania pacjentami, laboratorium diagnostycznym itp. jest kluczowa dla skutecznej i kompleksowej opieki zdrowotnej.
 5. Dokładność i niezawodność: Oprogramowanie medyczne musi być dokładne i niezawodne. Powinno dostarczać precyzyjne informacje, wyniki badań i wsparcie w podejmowaniu decyzji klinicznych. Niezawodność jest niezbędna, aby zapewnić ciągłość opieki zdrowotnej i minimalizować ryzyko błędów medycznych.
 6. Zgodność z przepisami i regulacjami: Oprogramowanie medyczne musi spełniać obowiązujące przepisy i regulacje w zakresie ochrony danych pacjentów, bezpieczeństwa medycznego i zgodności z wymogami prawnymi. Powinno być zgodne z normami i standardami branżowymi i RODO.
 7. Wspomaganie decyzji klinicznych: Oprogramowanie medyczne może dostarczać narzędzi do wsparcia decyzji klinicznych, takich jak systemy informatyczne do wprowadzania danych, analizy danych, rekomendacji terapeutycznych i interakcji lekowych. Takie funkcje mogą pomóc lekarzom i personelowi medycznemu w podejmowaniu decyzji co do sposobu leczenia pacjentów.

Szybki dostęp do szczegółowych raportów mp. z ICD-9 w systemie Mediporta 


Dlaczego oprogramowanie medyczne powinno być łatwe i intuicyjne 

Oprogramowanie medyczne w placówce medycznej jest  wykorzystywane przez personel medyczny jak i personel pomocniczy czy administracyjny. Pracownicy mają różny poziom umiejętności pracy z komputerem czy programami komputerowymi. Właściciel przychodni wybierając dostawcę oprogramowania powinien zatem zwrócić uwagę, by program nie przysparzał trudności pracownikom, a także by nie generował nadmiernego czasu na jego obsługę. Dlatego program dla przychodni czy gabinetu lekarskiego musi być:

łatwy w obsłudze

– zrozumiały dla użytkowników czyli intuicyjny.


Jakie cechy oprogramowania sprawiają, że śmiało możemy o nim powiedzieć, że jest łatwe i intuicyjne?

 1. Prostota i przejrzystość interfejsu użytkownika: Intuicyjne oprogramowanie posiada interfejs użytkownika, który jest prosty, przejrzysty i pozbawiony zbędnych elementów. Powinno być łatwe do zrozumienia i nawigacji, bez nadmiaru skomplikowanego menu i opcji. Elementy interfejsu, takie jak przyciski, menu, pola tekstowe i ikony, powinny być czytelne, dobrze oznaczone i logicznie rozmieszczone.
 2. Zgodność z konwencjami i wzorcami: Intuicyjne oprogramowanie powinno stosować się do ogólnie akceptowanych konwencji i wzorców interfejsu użytkownika. Na przykład, ikony powinny być łatwo rozpoznawalne i reprezentować znane symbole, a działania powinny być spójne z oczekiwaniami użytkowników. Użytkownicy powinni mieć wrażenie, że korzystają z czegoś znajomego i intuicyjnego.
 3. Kontekstowa pomoc i wskazówki: Oprogramowanie powinno dostarczać jasne komunikaty i wskazówki, które pomagają użytkownikom w orientacji i zrozumieniu, co się dzieje. Komunikaty powinny być czytelne, zrozumiałe i przekazywać istotne informacje w sposób prosty i klarowny. Intuicyjne oprogramowanie powinno zawierać kontekstową pomoc i wskazówki, które są dostępne w odpowiednich momentach i miejscach. Może to obejmować podpowiedzi w formie dymków, krótkie opisy funkcji, interaktywne przewodniki czy tutoriale. Dzięki temu użytkownicy mogą szybko znaleźć odpowiednie informacje i wsparcie, gdy tego potrzebują.
 4. Adekwatna pomoc i dokumentacja: Dobrze zaprojektowane oprogramowanie powinno być wyposażone w odpowiednią pomoc i dokumentację. Użytkownicy powinni mieć dostęp do informacji, jak korzystać z oprogramowania, rozwiązywać problemy i odkrywać funkcje. Pomoc i dokumentacja powinny być łatwo dostępne, zrozumiałe i dobrze zorganizowane.
 5. Spójność i konsekwencja: Intuicyjne oprogramowanie jest spójne i konsekwentne we wszystkich jego elementach. Oznacza to, że podobne funkcje działają w podobny sposób, a interakcje i reakcje są przewidywalne dla użytkowników. To zapewnia spójne doświadczenie i minimalizuje zamieszanie czy frustrację użytkowników.
 6. Szybkość i efektywność: Intuicyjne oprogramowanie powinno być zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić szybkie i efektywne wykonywanie zadań. Łatwe oprogramowanie minimalizuje liczbę zbędnych kroków i operacji potrzebnych do wykonania zadania, musi minimalizować liczbę kliknięć i ułatwiać szybkie dostęp do często używanych funkcji. Skróty klawiaturowe, przyciski akcji czy personalizacja interfejsu mogą przyspieszyć działanie i zwiększyć wydajność użytkowników. Powinno być projektowane w taki sposób, aby użytkownik mógł szybko i bezproblemowo osiągnąć zamierzony cel. Zbyt wiele zbędnych kroków może prowadzić do frustracji i straty czasu. Użytkownicy oczekują także, że interakcje z oprogramowaniem będą natychmiastowe i płynne. Długie czasy oczekiwania czy zacięcia mogą prowadzić do frustracji i utraty efektywności.
 7. Testowanie użytkowników i ciągłe doskonalenie: Intuicyjne oprogramowanie powinno być poddawane testom użytkowników, aby sprawdzić, jakie są ich reakcje i oczekiwania. Na podstawie tych informacji można wprowadzać ulepszenia i doskonalić interfejs oraz funkcjonalności. Ważne jest ciągłe monitorowanie opinii i feedbacku użytkowników, aby dostosować oprogramowanie do ich potrzeb i preferencji.

W systemie Mediporta użytkownik otrzymuje podpowiedzi kontekstowe i wskazówki


Sprawdź oprogramowanie Mediporta dla swojej przychodni lub gabinetu

Powyższe zasady z sukcesem stosujemy w oprogramowaniu Mediporta. Szerokie grono zadowolonych klientów wskazuje właśnie na przejrzysty i łatwy interfejs. Praca w systemie Mediporta jest dla nich intuicyjna i prosta.

Nowym klientom, którzy podejmują decyzję o zakupie naszego programu mówimy, że Mediporta jest „prosta jak jazda na rowerze”.

Jeśli chcesz się przekonać jak prosto i szybko opiszesz dokumentację medyczną lub dokonasz np. sprawozdawczości do NFZ – umów się na bezpłatną prezentację. 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszym programem, zapraszamy do kontaktu: