Wraz z początkiem nowego roku przygotowaliśmy podsumowanie najważniejszych prac z ostatnich dwunastu miesięcy. W zestawieniu uwzględniliśmy najważniejsze zmianynowości wdrożone w systemie Mediporta2021 roku, wynikające z wprowadzanych przepisów oraz potrzeb i rekomendacji naszych klientów. Na koniec krótko przyglądamy się planom rozwoju systemu Mediporta na 2022 rok.


Przedłużenie certyfikacji ISO w zakresie bezpieczeństwa informacji

Podsumowanie zaczynamy od informacji o ponownym przejściu w 2021 roku niezależnego, zewnętrznego audytu i przedłużeniu certyfikacji potwierdzającej zgodność z normą ISO/IEC 27001:2013 (międzynarodowa norma standaryzująca systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji). Zakończenie audytu z pozytywnym wynikiem potwierdziło, że Spółka Mediporta kolejny rok realizowała procesy biznesowe zgodnie z wymaganiami ww. normy w obszarach związanych z bezpieczeństwem informacji, w tym również zgodnie z zaleceniamirekomendacjami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Więcej informacji na temat przedłużenia certyfikacji znajduje się w jednym z artykułów na naszym blogu.

Systemowy znak certyfikacji  SGS (ISO/IEC 27001)

Systemowy znak certyfikacji SGS (ISO/IEC 27001)

Elektroniczna dokumentacja medyczna i zdarzenia medyczne

Długo wyczekiwanym wydarzeniem w 2021 roku w obszarze cyfryzacji ochrony zdrowia, było wejście w życie przepisów dotyczących obowiązku wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz rejestrowania zdarzeń medycznych (ZM) na Platformie P1. W ramach prac rozwojowych rozszerzyliśmy system Mediporta m.in. o:

Moduł EDM i RZM

Moduł EDM i RZM

sposobachkorzyściach wynikających z wdrożenia EDM informowaliśmy wspólnie z Kamsoft, m.in. poprzez przewodnik po EDM oraz wydarzenia on-line, takie jak:

Ponadto zorganizowaliśmy również bezpłatne webinarium dla klientów Mediporty, na którym omówiliśmy najważniejsze pojęcia związane z EDMzdarzeniami medycznymi oraz pokazaliśmy:

Oprócz tego w odpowiedzi na zgłoszenia naszych klientów, na blogu opublikowaliśmy artykuły, w których wyjaśniliśmy, że obowiązek rejestracji zdarzeń medycznych i wymiany EDM dotyczy wszystkich świadczeniodawców oraz wskazaliśmy najważniejsze różnice między EDM, a dokumentacją prowadzoną w postaci elektronicznej.

W 2021 r. klienci Mediporty zarejestrowali 1033485 zdarzeń medycznych na Platformie P1.
W 2021 r. klienci Mediporty wystawili i zaindeksowali 14068 dokumentów EDM na Platformie P1.


Funkcje wspierające przeciwdziałanie pandemii COVID-19

Ubiegły rok to także dalsze wdrażanie rozwiązań wspierających placówki medyczne w przeciwdziałaniu pandemii COVID-19. W związku z uruchomieniem programu szczepień wprowadziliśmy dostęp do informacji z systemu eWUŚ wykonaniu szczepienia ochronnego COVID-19 dla pacjenta oraz możliwość wystawiania e-Skierowań na szczepienie przeciwko COVID-19. Dodatkowo system został dostosowany do sprawozdawania świadczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniemzwalczaniem COVID-19 w ramach umów NFZ typu 19/4.

W 2021 r. klienci Mediporty wystawili 3205 e-Skierowań na szczepienia przeciwko COVID-19.
W 2021 r. klienci Mediporty wystawili 9489 zleceń na badania w kierunku SARS-CoV-2.

e-Skierowanie na szczepienie przeciw COVID-19 oraz informacja o zaszczepieniu pacjenta z systemu eWUŚ

e-Skierowanie na szczepienie przeciw COVID-19 oraz informacja o zaszczepieniu pacjenta z systemu eWUŚ

Integracja z aplikacją Kolejki Centralne (AP-KOLCE)

Ostatnie miesiące 2021 roku to również intensywne prace nad ukończeniem modułu zapewniającego integrację systemu Mediporta z aplikacją Kolejki Centralne (AP-KOLCE). Nasze działania w tym obszarze skupiały się głównie na wyeliminowaniu niedogodności zauważonych w trakcie pilotażowego wdrożenia. Wersja modułu dostępna obecnie dla wszystkich klientów umożliwia realizację podstawowych operacji związanych z synchronizowaniem wpisów do harmonogramów przyjęć / na listy oczekujących pomiędzy systemem Mediporta, a aplikacją AP-KOLCE. Najnowsze usprawnienia dotyczyły m.in.:

Moduł AP-KOLCE (Kolejki Centralne)

Moduł AP-KOLCE (Kolejki Centralne)

Zmiany i nowości w systemie Mediporta

Z uwagi na dużą liczbę zmian i nowości wprowadzonych na przestrzeni całego ubiegłego roku (blisko 650 zrealizowanych zadań), nie sposób w podsumowaniu wymienić ich wszystkich. W związku z tym do zestawienia wybraliśmy kilka kluczowych obszarów, które naszym zdaniem były najważniejsze z punktu widzenia działalności placówek i gabinetów medycznych. Więcej szczegółowych informacji o zmianach i nowościach wdrożonych w 2021 roku, klienci Mediporty mogą sprawdzić w systemie, wybierając w menu widok Podsumowanie > Nowości.

Rozliczenia z NFZ

W ramach rozliczeń z NFZ na bieżąco dostosowywaliśmy system do pojawiających się licznych aktualizacji formatów danych i konwencji rozliczeniowych. M.in. w zakresie słowników, grupera AOS, współczynników korygujących, umów, rachunków oraz raportów rozliczeniowych (komunikaty LIOCZ, SWIAD, UMX, R_UMX). Dotrzymanie tempa zmianom wprowadzanym w 2021 roku przez NFZ wymagało dużego zaangażowania zarówno od placówek medycznych, jak i od nas, dlatego cieszymy się ze wspólnego sprostania tym wyzwaniom.

Elektroniczne skierowania

Rozwój modułu e-Skierowań to przede wszystkim rozszerzenie katalogu skierowań wystawianych elektronicznie o e-Skierowanie do pracowni diagnostycznej. Oprócz tego zwiększyliśmy zakres informacji na wydruku informacyjnym oraz wdrożyliśmy powiadomienia SMS z kodami dostępowymi. SMS-y stanowiły spore ułatwienie dla placówek medycznych w przypadku pacjentów niekorzystających z Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Wśród najważniejszych zmian wdrożonych na podstawie rekomendacji klientów, warto wspomnieć o możliwość przyjęcia e-Skierowania do realizacji w innej komórce niż komórka, która została wskazana na dokumencie.

W 2021 r. klienci Mediporty wystawili 614617 e-Skierowań i przyjęli do realizacji 388340 e-Skierowań.

Moduł realizacji i wystawiania e-Skierowań

Moduł realizacji i wystawiania e-Skierowań

Recepty papierowe, elektroniczne i baza leków

W ramach ułatwień wspierających wystawianie recept rozszerzyliśmy zakres podpowiadanych produktówbazie leków BLOZ 1, o inne wyroby medyczne oraz kosmetyki. Na prośbę klientów usprawniliśmy także sposób zarządzania narzędziem pomagającym określić poziom refundacji, dając użytkownikom możliwość dostosowania ustawień do indywidualnych preferencji.

W 2021 r. klienci Mediporty wystawili 4121855 e-Recept.

Moduł e-Recepty i ustawienia bazy lekówModuł e-Recepty i ustawienia bazy leków

Elektroniczne zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

W zakresie modułu eZWM nasze prace skupiły się przede wszystkim na dodaniu możliwości wystawiania elektronicznego zlecenia na soczewki okularowe oraz uwzględnieniu informacji o wystawionym eZWMhistorii zdrowia i choroby pacjenta oraz na wydruku dokumentacji wewnętrznej. Dopełnieniem możliwości modułu było również wprowadzenie funkcji anulowania zlecenia wysłanego do NFZ oraz aktualizacje słownika wyrobów medycznych wykorzystywanego podczas wystawiania eZWM.

W 2021 r. klienci Mediporty wystawili 7045 eZWM.

Moduł eZWM

Moduł eZWM

Elektroniczne zwolnienia lekarskie

Zmiany w module e-ZLA polegały na dostosowaniu mechanizmu wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich do najnowszej specyfikacji interfejsu udostępnionej przez Zakład Usług Społecznych (ZUS). Dzięki wprowadzonym aktualizacjom placówki medyczne zachowały możliwość przekazywania informacji o zwolnieniach do Platformy Usług Elektronicznych (PUE) bez zbędnych przestojów.

Inne zmiany i nowości

Oprócz rozwoju ważnych modułów integracyjnych, zrealizowaliśmy również szereg inny zmian ułatwiających obsługę systemu przez użytkowników, m.in.:

Formularz kontaktowy, ważność certyfikatów oraz uprawnienia dodatkowe w widoku wizyty

Formularz kontaktowy, ważność certyfikatów oraz uprawnienia dodatkowe w widoku wizyty

Mediporta w liczbach

Mediporta - podsumowanie 2021 roku w liczbachKliknij, aby wyświetlić w formacie PDF

Plany na 2022 rok

Działania naszego zespołu w 2022 roku to dalsze dostosowanie systemu Mediporta do regulacji i zmieniających się przepisów prawa, realizacja usprawnień rekomendowanych przez naszych klientów oraz prace optymalizacyjne, których celem jest usprawnienie działania systemu. Wśród najważniejszych zadań, jakie wyznaczyliśmy sobie na nadchodzące miesiące, znajdują się również: