Początek nowego roku to najlepszy moment, aby krótko podsumować działania naszego zespołu związane z rozwojem systemu Mediporta na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Przez cały ten okres wprowadziliśmy wiele aktualizacji i zmian w różnych obszarach systemu, które wynikały z wprowadzanych przepisów oraz potrzeb naszych klientów i partnerów. Wszystkich czytelników naszego bloga zachęcamy do zapoznania się z krótkim podsumowaniem, w którym prezentujemy najważniejsze zmiany wdrożone w systemie Mediporta oraz inne projekty, jakie zrealizowaliśmy w 2019 roku. W podsumowaniu nie zabrakło również ogólnych planów naszego zespołu na nadchodzące miesiące.


Nowości i zmiany w systemie Mediporta w 2019 roku

Na przestrzeni całego 2019 roku wdrożyliśmy bardzo dużo zmian w systemie i nie sposób w podsumowaniu wymienić ich wszystkich. Dlatego w zestawieniu postanowiliśmy skupić się na tych, które naszym zdaniem były najważniejsze dla podmiotów medycznych oraz tych, które cieszyły się największym zainteresowaniem wśród klientów.

1. Ogólne zmiany w systemie

Zmiana hasła do systemu eWUŚ, leki stałe pacjenta oraz wiele usług prywatnych w oknie umawiania

 

2. Zmiany związane z e-Receptami i e-Zwolnieniami (e-ZLA)

Powiadomienia SMS z kodami e-Recept oraz podgląd kodu dostępu do e-Recepty w wizycie

 

3. Rozwój systemu w zakresie bieżącej obsługi rozliczeń z NFZ

Zakładka Dane NFZ w wizycie oraz wybór typu świadczeniobiorcy i przyczyny skreślenia z kolejki oczekujących

 

4. Zmiany dotyczące obsługi programu pilotażowego POZ Plus


Pozostałe działania naszego zespołu w 2019 roku

Oprócz rozwoju systemu Mediporta, w 2019 roku nasz zespół zrealizował także wiele innych interesujących projektów. Poniżej przedstawiamy ich krótkie zestawienie.

1. Zamawianie systemu Mediporta przez Internet i nowy wygląd cennika

Na naszej stronie internetowej udostępniliśmy kreator zamawiania on-line, który umożliwia zamówienie systemu Mediporta oraz Mediporta Rx przez Internet. Funkcje kreatora umożliwiają m.in. szybki wybór komponentów systemu, wprowadzenie danych niezbędnych do przygotowania umowy oraz dokonanie płatności (w zależności od wybranego systemu), dzięki czemu znacznie usprawniliśmy proces zamawiania naszego oprogramowania.

Oprócz tego zaktualizowaliśmy również wygląd cennika, który umożliwia obliczenie abonamentu za system Mediporta. Zmiany obejmowały m.in. dodanie możliwości wyboru usług dodatkowych oraz zakupu systemu przez Internet. Dzięki zmianom można jeszcze łatwiej skalkulować koszty abonamentu, dobrać usługi dodatkowezłożyć kompletne zamówienie na nasze oprogramowanie.

 

2. Wersje demonstracyjne systemu dla różnych specjalizacji

Kolejnym projektem, jaki zrealizowaliśmy w 2019 roku, było udostępnienie wersji demonstracyjnych systemu Mediporta na naszej stronie internetowej. Każda wersja demo zawiera zbiór gotowych wzorów formularzy, opracowanych z myślą o określonej specjalizacji, np. dla dermatologa, fizjoterapeuty, pielęgniarki itd. Dzięki temu wszystkie osoby zainteresowane naszym oprogramowaniem mogą w prosty sposób wypróbować jego funkcje oraz zapoznać się z formularzami, jakie są dostępne dla danej specjalizacji.

Wypróbuj wersję demonstracyjną systemu Mediporta i Mediporta Rx

 

3. Nowe usługi dodatkowe

W 2019 roku poszerzyliśmy katalog oferowanych przez nas usług dodatkowych o dwie nowe usługi.

Oprócz tego rozszerzyliśmy również możliwości modułu dokumentacji RODO, dodając w nim nowe formularze wspierające personel placówki w procesie udostępniania dokumentacji medycznej pacjentów.

Warto również dodać, że w 2019 roku z powodzeniem realizowaliśmy nasze wcześniejsze usługi, takie jak szkolenia z rozliczeń NFZ oraz przeprowadzanie rozliczeń z NFZ w systemie Mediporta. Usługi te w pełni spełniły pokładane w nich oczekiwania, o czym świadczą pozytywne informacje zwrotne płynące od naszych klientów.

 

4. Lista partnerów Mediporty

Kolejnym zrealizowanym zadaniem, było udostępnienie listy partnerów, którzy oferują kompleksową pomoc w przygotowaniu i obsłudze serwisowej systemu Mediporta. Nasi partnerzy są dostępni na terenie całej Polski i oferują klientom Mediporty kompleksową pomoc np. w zakresie użytkowania i konfiguracji systemu, przygotowania dla klienta oferty wdrożenia, czy zapewnienia wsparcia technicznego i sprzętowego. Dzięki liście aktualni oraz nowi klienci mogą w szybki i prosty sposób wyszukać partnera działającego w danym województwie i uzyskać dodatkową pomoc oraz wsparcie w zakresie wdrożenia i obsługi systemu Mediporta.

 

5. Forum pomysłów dla użytkowników systemu

Aby zapewnić naszemu zespołowi lepszą wymianę informacji oraz skuteczniej realizować potrzeby i oczekiwania naszych klientów uruchomiliśmy forum pomysłów, które stanowi platformę do prowadzenia dyskusji o propozycjach zmian w systemie Mediporta. Za pomocą forum aktualni klienci mogą m.in. dodawać nowe pomysły zmian w systemie oraz głosować na propozycje zmian zgłoszone przez innych użytkowników.

 

6. Webinarium poświęcone e-Receptom i konferencja dotycząca elektronizacji rynku zdrowia

Pod koniec 2019 dla naszych klientów zorganizowaliśmy webinarium poświęcone e-Receptom, które z siedziby naszej firmy prowadził przedstawiciel Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ). Uczestnicy webinarium mogli z „pierwszej ręki” uzyskać najważniejsze informacje dotyczące wdrożenia e-Recept oraz dowiedzieć się więcej na temat ułatwień i korzyści wynikających z wdrożenia e-Skierowań w przychodniach i gabinetach medycznych. Webinarium cieszyło się sporym zainteresowaniem i wyjaśniło wiele wątpliwości związanych z wystawianiem e-Recept w placówkach medycznych.

Oprócz tego wzięliśmy udział w konferencji dotyczącej elektronizacji rynku zdrowia, której celem było przedstawienie nowoczesnych rozwiązań dotyczących e-Zdrowia oraz e-Medycyny takich jak e-Recepty, e-Zwolnienia, e-Skierowania, e-Faktury oraz Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM). Na przykładzie systemów Mediporta oraz Mediporta Rx na konferencji zaprezentowaliśmy zastosowanie rozwiązań chmurowych wspierających pracę placówek medycznych.

 

7. Newsletter i nowe artykuły na blogu

Rok 2019 to także kontynuacja komunikacji z naszymi klientami, partnerami oraz czytelnikami naszego bloganewslettera. Za jego pomocą przekazywaliśmy ważne komunikaty, informacje o programach premiowych i funkcjach dostępnych w systemie Mediporta oraz innych tematach związanych z działalnością placówek medycznych. Poniżej przedstawiamy pięć, najczęściej czytanych artykułów na naszym blogu w 2019 roku.


Mediporta 2019 w liczbach

(wyświetl w formacie PDF)


Plany na 2020 rok

Początek nowego roku to również najlepszy czas na to, aby określić nowe zadania i cele na nadchodzące miesiące. W ramach rozwoju systemu Mediporta nasz zespół planuje m.in.:

Jako zespół mamy nadzieję, że 2020 rok będzie równie rozwojowy dla Mediporty co poprzedni i pozwoli skutecznie realizować wszystkie nasze plany i założenia oraz oczekiwania klientów.