System Mediporta wspiera placówki na każdym etapie obsługi pacjenta – od umówienia i rejestracji wizyty, przez uzupełnienie elektronicznej dokumentacji medycznej, po rozliczenia z NFZ, pacjentem i płatnikami komercyjnymi.

Administrator systemu posiada dostęp do tych samych funkcji i modułów co rejestracja i pracownicy medyczni. Ponadto może on także zarządzać strukturą placówki, konfigurować moduły, definiować ustawienia oraz przeglądać i generować sprawozdania i zestawienia danych, w tym raporty na potrzeby rozliczeń z NFZ.

Wypróbuj wersję demo dla administratora, aby sprawdzić jak funkcje systemu Mediporta ułatwią pracę Twojej placówki:

 • zarządzanie kontami pracowników oraz ich uprawnieniami w systemie, możliwość tworzenia zakresów uprawnień wybranym grupom pracownikom w celu delegowania zadań, np. rozliczenia NFZ, rozliczenia komercyjne itp.
 • zarządzanie gabinetami (komórkami) oraz lokalizacjami placówki,

Zarządzanie pracownikami i komórkami placówki

 • definiowanie ikon wizyt i pacjentów w celu ich łatwiejszej kategoryzacji,
 • konfiguracja i zarządzanie kontami eWUŚ wykorzystywanymi do automatycznego sprawdzania uprawnień pacjentów,

Zarządzanie konfiguracją konta eWUŚ oraz definiowanie ikon pacjentów

 • konfiguracja automatycznych powiadomień SMS i e-mail dla pracowników i pacjentów,
 • zarządzanie harmonogramami oraz terminarzami on-line pracowników medycznych,

Konfiguracja harmonogramu oraz powiadomień

 • przeglądanie sprawozdań, raportów sprzedażowych oraz raportów dotyczących rozliczeń z NFZ,
 • automatyczne generowanie raportów i sprawozdań ograniczające ryzyko błędów
 • dodawanie załączników w formie plików (np. wyników badań, podpisanych zgód oraz oświadczeń, skany dokumentów, zdjęcia, pliki audio),
 • przeglądanie i zarządzanie danymi dotyczącymi pacjenta,
 • przeglądanie listy wizyt i pacjentów,
 • dostęp do systemowych audytów czynności wykonywanych w systemie przez użytkowników, co zapewnia wysokie bezpieczeństwo informacji i ich weryfikacji

 

Wypróbuj DEMO

Poznaj zalety pełnej wersji systemu
 • system Mediporta łączy leczenie pacjentów z wymogiem informatyzacji placówek medycznych
 • gwarancja bezpieczeństwa systemu informatycznego poprzez wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodnego z normą ISO/IEC 27001:2013,
 • stały monitoring i wdrażanie zaleceń dotyczących RODO
 • dobór odpowiednich mechanizmów zabezpieczających oraz chroniących dane osobowe i medyczne pacjentów przetwarzanych w systemie
 • pakiet formularzy dostosowany do specyfiki pracy placówki
 • intuicyjna obsługa i ułatwienia dla użytkowników (szablony, frazy, podpowiedzi itd.)
 • możliwość pracy z systemem w każdym miejscu i w każdym czasie
 • kopie zapasowe dokumentacji wykonywane automatycznie
 • szybkie wdrożenie, bez potrzeby instalacji na komputerach
 • stały i bezpośredni dostęp do dokumentacji medycznej z każdego miejsca
 • automatyczne aktualizacje i dostosowanie systemu do bieżących wymogów i przepisów
 • szybkie i proste rozliczenia wizyt w ramach umowy NFZ oraz świadczeń komercyjnych opłacanych przez pacjenta lub płatników zewnętrznych
 • możliwy import danych z dotychczas wykorzystywanego systemu
 • oszczędność czasu i środków dla właściciela placówki medycznej
 • monitorowanie dostępności systemu 24h na dobę