System Mediporta wspiera placówki na każdym etapie obsługi pacjenta – od umówienia i rejestracji wizyty, przez uzupełnienie elektronicznej dokumentacji medycznej, po rozliczenia z NFZ, pacjentem i płatnikami komercyjnymi.

Wypróbuj wersję demo dla rejestracji, aby sprawdzić jak funkcje systemu Mediporta ułatwią pracę Twojej placówki:

 • przeglądanie kalendarza oraz tworzenie i odwoływanie umówień, potwierdzanie i kopiowanie wizyt,
 • szybka weryfikacja najbliższych wolnych terminów dla pacjentów,
 • tworzenie elektronicznej kartoteki pacjenta,
 • uzupełnianie danych osobowych, kontaktowych, adresowych oraz dodawanie oświadczeń, zgód lub ankiet dla pacjentów,
 • przypisywanie pacjentów do określonych kategorii za pomocą zdefiniowanych ikon,
 • wprowadzanie indywidualnych notatek o pacjencie,
 • definiowanie kategorii wizyt w celu ich pogrupowania,
 • zarządzanie uprawnieniami pacjentów (np. automatyczna weryfikacja ubezpieczenia eWUŚ),
 • dodawanie załączników (plików zewnętrznych np. wyników badań, skanów podpisanych zgód oraz oświadczeń pacjenta),
 • wystawianie e-Recept oraz e-Zwolnień (wkrótce e-Skierowań),
 • szybkie ponawianie leków z historii lub na podstawie szablonów z zapisanymi zestawami leków,
 • przeglądanie listy wizyt i pacjentów.

Przykładowe sekcje i formularze dostępne dla rejestracji w elektronicznej kartotece pacjenta:

 • Dane osobowe – sekcja umożliwia wprowadzenie podstawowych danych dotyczących pacjenta, m.in. imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL (lub inny identyfikator), numer kartoteki itd.
 • Powiązani pacjenci – sekcja umożliwia przypisanie niepełnoletniemu pacjentowi opiekuna prawnego (np. noworodkom bez nadanego numeru PESEL).
 • Dane kontaktowe – sekcja umożliwia wprowadzenie numeru telefonu i adresu e-mail pacjenta na potrzeby np. wysyłania automatycznych powiadomień z informacją o odwołaniu wizyty lub przypomnień o nadchodzącej wizycie.

Sekcje: Dane osobowe, Dane kontaktowe oraz Powiązani pacjenci

 • Adresy – sekcja umożliwia wprowadzenie danych adresowych pacjenta, które są wymagane np. do wystawiania recept i które są wykorzystywane w placówkach POZ do automatycznego uzupełniania danych (adres i kod terytorialny) na deklaracjach.
 • Oświadczenia i Zgody – sekcje zawierają zestaw gotowych formularzy, które można wydrukować i przekazać pacjentowi do podpisu, np. oświadczenie o dostępie do danych medycznych, zgodę na zabieg chirurgiczny itd.

Sekcje: Adresy, Oświadczenia i Zgody

 • Załączniki – sekcja umożliwia dodawanie plików zewnętrznych, np. skanów dokumentów, wyników badań ze szpitala, zdjęć RTG itd. (obsługiwane formaty plików to m.in. DCM, PNG, PDF).

 

Wypróbuj DEMO