Moduł integracji z laboratorium diagnostycznym powstał z myślą o pracownikach medycznych, wystawiających pacjentom zlecenia/skierowania na wykonanie określonych badań w laboratorium. W ramach integracji możliwe jest zlecanie badań do wykonania (z wykorzystaniem dedykowanego formularza) oraz automatyczny import wyników badań z laboratorium do elektronicznej kartoteki pacjenta w systemie Mediporta (z wykorzystaniem protokołu HL7). Funkcje modułu pozwalają usprawnić obsługę pacjenta związaną ze zlecaniem i obiegiem wyników badań w placówce medycznej.

Moduł dostępny wyłącznie w wersji oprogramowania: Mediporta dla Przychodni.
Moduł nie umożliwia prowadzenia punktu pobrań materiałów do badań.

System Mediporta wspiera komunikację z laboratoriami wchodzącymi w skład sieci prowadzonych przez:

  • Diagnostyka Sp. z o.o.
  • ALAB Laboratoria Sp. z o.o.

Jak wygląda obieg dokumentów dotyczących wyników badań w praktyce?

  1. Pracownik medyczny wystawia pacjentowi w systemie Mediporta zlecenie na wykonanie badań laboratoryjnych.
  2. Pacjent udaje się do wybranego laboratorium celem pobrania materiału do badań.
  3. Laboratorium przesyła wersję elektroniczną wyników badań do systemu Mediporta.
  4. Pracownik medyczny zapoznaje się z wynikami badań, w systemie Mediporta, np. w wizycie, w której zostały zlecone lub w kartotece pacjenta.

Formularz z listą badań do wykonania i przykładowe wyniki badań w kartotece pacjenta

Najważniejsze cechy modułu
  • możliwość zlecenia (w jednym zleceniu) kilku badań pacjenta do wykonania
  • intuicyjne formularze umożliwiające wyszukiwanie i wybór badań do wykonania
  • automatyczne tworzenie i wysyłanie zleceń do laboratorium po zapisaniu wizyty
  • automatyczna aktualizacja statusu zlecenia po zwrotnym przesłaniu wyników z laboratorium do systemu Mediporta